top of page

Komentarze na forum

Koniunkcje
In Dla wszystkich
Bartek Sawicki
10 lut 2021
Hej Maja, Twoje pytanie dotyczy tzw. orbów, czyli zakresu stopni jakie dzieli obydwie planety, a także czy zaliczają się one do danego aspektu. Należy mieć na uwadzę iż Astrologia Ewolucyjna związana jest ze śledzeniem procesów, które zaczęły się i których stadium ukazuje kosmogram. Czyli jeżeli mamy np. koniunkcję dwóch planet, powiedzmy Marsa ( 4 stopnie Byka) i Wenus (7 stopni Byka), koniunkcja ta i działanie obydwu archetypów jest czymś nowym. Dlaczego? Ponieważ czytając aspekty należy wiedzieć, która z planet porusza się wolniej, a która szybciej. Planeta poruszająca się wolniej jest "kotwicą", do której porównuje się planetę "szybszą". W przykładzie Marsa i Wenus, Mars jest planetą która porusza się wolniej, dlatego koniunkcja jaką tworzą nazywana jest "nową fazą", a to dlatego ponieważ Wenus (7 stopni Byka), dopiero co wyprzedziła Marsa - czyli zaczęła tym samym nowy proces/cykl dotyczący obydwu archetypów. Z drugiej strony, jeżeli Wenus byłaby np. w 2 stopniach Byka (przed Marsem), wtedy byłaby to koniunkcja typu balsamicznego, gdyż Wenus w takiej koniunkcji, kończy cykl ewolucyjny względem Marsa. Odnosząc się specyficznie do Twojego pytania: Im "ciaśniejszy" jest aspekt jaki tworzą planety (dotyczy to wszystkich aspektów), tym bardziej "znane" danej osobie jest działanie danego aspektu. Im dokładniejszy jest aspekt, tym dłużej dana osoba pracowała nad "problemem" dotyczącym planet wykonujących dany aspekt. Czyli nawet jeżeli są oddalone od siebie o 8 stopni, tworzą one koniunkcję, może być ona jednak odczuwalna słabiej niż np koniunkcja w odległości 1 stopnia. ########################## Nieco bardziej zaawansowane czytanie aspektów obejmuje najpierw ustalienie, w której z 8 Faz Ewolucyjnych znajdują się obydwie planety, a w zasadzie robi się to przed ustaleniem dokładnego aspektu kątowego. Poniżej umieszczam obrazek przedstawiający kąty aspektów. Istotne jest aby zlokalizować do której z faz pasuje dany aspekt, ponieważ ważne jest czy aspekt jest "rosnący" (0-180 stopni), czy też malejący (180-360 stopni). W telegraficznym skrócie, aby dowiedzieć się do której fazy przynależy np. koniunkcja (balsamicznej/nowej fazy), należy umieścić planetę wolniej poruszającą się na punkcie 0 stopni, a następnie policzyć gdzie względem planety wolniej poruszającej się, znajduje się planeta szybsza. W przyszłości postaram się wytłumaczyć to w bardziej dokładny sposób. Pozdrawiam serdecznie, B.
Content media
1
0
Znaczenie Rahu i Ketu w domach - jak wpływają na poszczególne domy? Jak wpływają na planety obecne w domach?
In Dla wszystkich
Bartek Sawicki
02 lut 2021
Najlepsza odpowiedź
Hej margo6921, Węzły Księżycowe w Astrologii Ewolucyjnej mają duże znaczenie, ponieważ obrazują proces rozwoju ewolucji duszy. Jeżeli położenie Plutona to inaczej podświadome pragnienie i motywacja duszy (dynamika która dzieje się bez bezpośredniego kontaktu świadomości - Ego, człowieka, którą rozwija dusza), Węzły Księżycowe wraz z położeniem Księżyca i aspektami jakie robi, symbolizują to jak ktoś reagował (Ketu - Węzeł Południowy - inaczej Ego poprzedniej inkarnacji) i nawiguje, impuls plutonicznej ewolucji (obecne położenie Księżyca - obecna formacja Ego). Ponieważ człowiek z natury przyzwyczajony jest do przeszłości, która stanowi strefę bezpieczeństwa emocjonalnego, oznacza to, iż Południowy Węzeł Księżyca (Ketu), wraz z Księżycem oznaczają sferę znaną i bezpieczną dla danego człowieka, która wiąże się z głębiokim bezpieczeństwem emocjonalnym. Natomiast, położenie Północnego Węzła (Rahu), który zawsze jest w opozycji do Południowego Węzła (Ketu), oznacza symbolizm tego, co zaaplikować lub zastosować we wpływy przeszłości, po to, aby móc powoli się z nich wyzwolić. W ten sposób Węzły pomagają nam ewoluować i rozwijać się, a także wkraczać w teren zupełnie nieznany (Rahu - Węzeł Północny). Węzły Księżycowe dosłownie obrazują, jak wpływy przeszłości (Południowy Węzeł) ścierają się z wpływami potencjalnej przyszłości (Północny Węzeł) w momencie teraźniejszym. Jeżeli w Domach Astrologicznych, w których znajduje się oś Węzłów Księżycowych, są również inne planety, ale nie robią one koniunkcji z Węzłami, wtedy ich znaczenie rozpatruje się oddzielnie od Węzłów, natomiast jeżeli robią koniunkcję z Węzłami, wtedy należy zdeterminować jakiego typu jest ta koniunkcja (balsamiczna/nowej fazy). Planeta w koniunkcji z Południowym Węzłem Księżyca symbolizuje iż przeszłość dosłownie "puka do drzwi" obecnego życia. Planeta w koniunkcji z Północnym Węzłem pracuje i pomaga rozwoju, a także jest użyta przez Duszę jako katalizator wzrostu i rozwoju. Co do samych Węzłów w Domach Astrologicznych i jak wpływa na nie znaczenie Domów Astrologicznych... W Astrologii Ewolucyjnej istnieje zasada trójdzielności, którą można zobrazować Zodiakiem Naturalnym. Na jeden archetyp składa się: Dom Astrologiczny + Znak Zodiaku + Planeta która włada Znakiem przypisanym do danego Domu Astrologicznego czyli, np: IV Dom Astrologiczny, Znak Raka w kosmogramie i położenie Księżyca "sumuje się" w całościowe znaczenie Archetypu Raka. V Dom Astrologiczny + położenie Słońca + Znak Lwa w kosmogramie = Archetyp Lwa itd... Dlatego też, jeżeli Węzły Księżycowe występują np. Ketu I Dom Astrologiczny/Rahu VII Dom Astrologiczny, oznacza to iż Archetypy Barana i Wagi dotyczą w dużej mierze dynamiki ewolucyjnej - przeszłości w której nacisk był na Archetyp Barana (Ketu) i tego na czym świadomie skupić swoją uwagę w obecnym życiu czyli Archetypie Wagi (Rahu). Dodatkowo Węzły oprócz położenia w Domu Astrologicznym, będą również w jakichś Znakach, a także będą posiadały swoich władców, czyli planety które nimi władają. Istnieje wiele faktorów i wariantów które dodają się do samego położenia Węzłów Księżycowych. Astrologia Ewolucyjna jest specyficzna w swojej metodyce, gdyż jest oparta na zasadzie obserwacji-korelacji, nie da się więc z góry założyć jak będą urzeczywistniać się Węzły Księżycowe w czyimś życiu bez porównania faktycznego doświadczenia życia z kosmogramem. Pozdrawiam!
1
0

Bartek Sawicki

Administrator
Więcej działań
bottom of page