top of page

Zodiak Naturalny

Ilustracja, którą widzisz poniżej obrazuje naturalny porządek w jakim ustawione są Znaki Zodiaku. Nie bez powodu posiadają one taką kolejność i są wpisane w koło. Dwanaście Znaków Zodiaku symbolizuje naturalny rozwój ludzkiego życia. Każdy z nich posiada swoje unikalne właściwości, które wpływają na to, jak kształtuje się ludzkie życie.

wheelnaplotnie.jpg

Poczynając od Barana, a kończąc na Rybach, obserwujemy progresję cyklu, który związany jest z rozwojem świadomości człowieka. Każdy cykl posiada swój, początek, moment kulminacji, a także swój koniec, w którym zawarte jest zrozumienie znaczenia całokształtu cyklu. Droga Zodiaku Naturalnego odzwiercielda proces dojrzewania organizmów żywych, a także docierania do zrozumienia prawd według których zbudowany jest świat.

Archetypy Znaków Zodiaku

Aby zrozumieć, w jaki sposób odczytać swój kosmogram, konieczna jest wiedza na temat podstaw i symboli. Aby tworzyć sens z symboliki zawartej w kosmogramie, konieczna jest nauka alfabetu astrologii, którym są jej archetypy. Archetyp, a także każdy ze Znaków Zodiaku nie jest czymś spersonifikowanym, nie ma on odzwierciedlenia cielesnego. Każdy ze Znaków odpowiada za głęboko osadzone w psychice ludzkiej schematy i formy zachowań. Obserwacja każdego z tych archetypów jest kluczowa w zrozumieniu tego, jak symbolika ta przejawia się w ludzkim życiu.


Kliknij w nazwę Znaku, aby obejrzeć film na temat jego charakterystyki i jak przejawia się w życiu.

baran.jpg
Lew
Strzelec
byk.jpg
panna
koziorożec
Bliźnięta
waga
Wodnik
rak
Skorpion
Ryby

Prawa Naturalne

Pracując z Astrologią należy wykazać się obiektywnością w tym, że nasza subiektywna perspektywa świata nie stanowi całości uniwersalnej natury Wszechświata. Archetypy dojrzewają wraz z daną osobą i nasze indywidualne postrzeganie ich wiąże się bezpośrednio z życiowym doświadczeniem każdego z osobna. W momencie gdy rozumiemy jakie są kluczowe właściwości każdego z archetypów możemy wyszczególnić to, jak kształtują one całokształt ludzkiego doświadczenia. Innymi słowy dzięki identyfikacji danej grupy zachowań podlegającej danemu archetypowi, możemy obserwować jak zbudowany jest czyjś subiektywny sposób spojrzenia na świat.

Każdy człowiek podlega efektowi "przygotwania społecznego", które przystosowuje nas do życia w danej kluturze bądź społeczeństwie. Akceptujemy dogmaty, prawa i obyczaje które obowiązują w danej grupie/nacji które sprawiają nas pełnoprawnymi członkami tego społeczeństwa. Cały ten proces powoduje, że chcąc nie chcąć, w pewnym stopniu wpływa na nas indoktrynacja społeczna. Podświadomie przyjmujemy na siebie wartości i przekonania, z którymi niekoniecznie musimy się zgadzać. Kluczem jest zaobserwowanie tego co wprowadził owy "proces uspołeczniania" i zdanie sobie sprawy, że może on wpływać na to jak postrzegamy i oceniamy innych. 

Archetypy Zodiaku Naturalnego i ich znaczenie oparte jest na prawie którym rządzi natura. Moim zdaniem Prawa Naturalne są jedyną właściwą odnośnią moralną w obecnym świecie, który coraz bardziej stara się zdeformować to co jest naturalne. Zodiak Naturalny jest więc dobrą odnośnią do tego co bliskie i normalne człowiekowi. Posługując się nim, możemy ominąć nabytą indoktrynację społeczną, która przysłonić może drogę do szczerego ocenienie drugiego człowieka.

Czas

Obserwując planety i ich ruch wokół Słońca widzimy, że każda z nich posiada swój charakter i właściwości, ale posiadają one również odmienny od siebie czas, jaki zajmuje im obieg wokół Słońca. Każda z planet posiada swój własny indywidualny cykl. Ponieważ  techniki jakie używane są w astrologii, umożliwiają nam śledzenie cyklów planetarnych, możemy odnieść położenie danej planety w stosunku do wydarzeń jakie mają miejsce na Ziemi. Czas ziemski wyznaczany przez kalendarz, jest czasem liniowym, który w astrologii służy jako punkt odniesienia w stosunku do tego, gdzie znajdują się obecnie planety. 

Jednym z ciekawszych zjawisk w astrologii jest porównywanie rozwoju cyklów planetarnych w do rozwoju człowieka. Ponieważ astrologia oparta jest na Zodiaku Naturalnym, czyli naturalnych prawach kreacji, widzimy jak dany człowiek osiąga dorosłość względem natury a nie względem społeczeństwa bądź praw ustanowionych przez człowieka. Dzięki obserwacji cyklów które nie są zależne od człowieka, możemy zaobserwować ile cyklów planetarnych mamy już za sobą, które się kończą, a które zaczynają.

Taka wiedza umożliwia pracę z tym, co jest naturalne i od zawsze było solidnym punktem odniesienia.

bottom of page