top of page

Retrogradacja planet.

Retrogradacja planet to zjawisko pozorne, które może być obserwowane z naszego ziemskiego punktu widzenia. Okres retrogradacji planety to czas, w którym dana planeta pozornie porusza się wstecz. Oczywiście planety fizycznie nie zatrzymują się w miejscu i nie zmieniają swojego kierunku poruszania się, dlatego też retrogradacja planet jest zjawiskiem pozornym, niemniej jednak  posiada ważną symbolikę.

retrogrde motion.jpg

Znaczenie retrogradacji planet.

​Okres, w którym planeta znajduje się w retrogradacji, porównać można do zmiany energii yang w yin. Gdy planeta porusza się normalnym ruchem, reprezentuje ona tryb yang, czyli nastawiony na działanie i interakcję. Gdy następuje czas retrogradacji planety, symbolicznie zmienia to nastawienie energetyczne na yin, czyli absorpcję.

Ponieważ, retrogradacja związana jest z „cofnięciem się” planety o kilka stopni Znaków Zodiaku,okres jej trwania można porównać to do ponownego rozpatrzenia czasu tuż przed wejściem w retrogradację. W muzyce retrogradacja oznacza dokładne powtórzenie danej melodii. To samo dzieje się z melodią (energią) planety, w okresie jej retrogradacji.

Retrogradacja planet to zjawisko, które występuje w celu wzbudzenia w nas retrospekcji i ponownego rozpatrzenia niedawnej przeszłości — w celu jej poprawy, bądź wyciągnięcia głębszych wniosków.


Gdyby retrogradacja nie istniała, działalibyśmy automatycznie i nigdy nie widzielibyśmy swoich błędów.

Gdy któraś z planet retrograduje, otwiera się przed nami okres, w którym możemy zrewaluować swoje zachowanie i osobistą psychologię, w celu ewentualnej poprawy i nadania nowego kierunku ewolucyjnego.

Zmiana w życiu człowieka może zostać dokonana poprzez świadome zwrócenie się do swojego wnętrza i świadomą chęć pracy nad sobą.

Dzięki retrogradacji mamy możliwość wglądu w to, co mogliśmy przeoczyć bądź zignorować, dodatkowo jesteśmy wtedy bardziej wrażliwi na nasze wewnętrzne realia.


Każda z planet, oprócz Słońca i Księżyca, posiada swoje okresy retrogradacji. Planety władają archetypami świadomości, które składają się na widoczne doświadczenie rzeczywistości wokół nas. Poruszające się planety odzwierciedlają poruszające się wewnątrz nas życie, a także kolorują percepcję owego życia. Dzięki retrogradacji jesteśmy w stanie ulepszyć działanie archetypów, a tym samym wyzwolić się ze strefy komfortu która, nie zawsze sprzyja naszemu rozwojowi.

 

Retrogradacje planet mają na celu przyspieszyć nasz rozwój, skierować nas na proces indywiduacji, a tym samym są one katalizatorami ewolucji człowieka.

Kliknij w przycisk poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat planet w retrogradacji.

Merkury 2.png

☿℞

mars3.jpg

♂︎℞

veus3.jpg

♀︎℞

Jowisz 2.png

♃℞

Saturn.png

♄℞

Uran.png

♅℞

pluto transp.png

♇℞

neptun2.png

♆℞

bottom of page