top of page
  • Zdjęcie autoraBartłomiej Sawicki

Uran w Byku (2018-2026) – czyli fundamentalna przemiana obecnego systemu wartości.


Uran w Byku – czyli fundamentalna przemiana obecnego systemu wartości.


Obecny rok 2020, od którego powoli się „uwalniamy”, zapoczątkował serię przemian ewolucyjnych , które wywarły wpływ na cały kolektyw ludzki. Koniunkcja Saturna z Plutonem, a także trzykrotna koniunkcja Jowisza z Plutonem w Koziorożcu rozpoczęły zupełnie nowy cykl przemian na płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej. Rok 2020 już kilka lat temu prognozowany był jako „specjalny”, jednak prawdopodobnie mało kto spodziewał się takiego obrotu spraw. Połowę roku 2020, Mars spędził w swoim naturalnym Znaku, Baranie, mobilizując nas do odświeżenia swojego postrzegania na sprawy dotyczące przetrwania, wolności, a także decyzyjności. Jego działanie odzwierciedla globalny „lockdown”, który spowodował iż duży procent ludzi zmuszony został do zastanowienia się nad tym dokąd zmierza życie każdego z nas.


Czy działanie Marsa w Baranie i jego retrogradacja, miała na celu wybić nas z transu i pędu w jakim żyliśmy, aby zastanowić się nad sprawami wyższej rangi? To bardzo możliwe i z pewnością dla wielu z nas był to przymusowy czas introspekcji i weryfikacji priorytetów jakimi kierujemy się w życiu.


21 grudnia 2020 roku koniunkcją Saturna i Jowisza w Znaku Wodnika, zaczniemy również nowy dwudziestoletni cykl planet, które w dużej mierze władają formacją naszych przekonań i ich implementacją w powszechne ramy społeczne. Archetyp Wodnika jest symbolizmem wyzwolenia się z ograniczającej nas przeszłości, a także skupienia się na sprawach humanitarnych, które zespalają nas na podstawie elementów jakie dzielimy z każdym, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy narodowości, czyli naszego człowieczeństwa. Ponieważ obydwie planety spotykają się w Znaku Wodnika, wchodzimy również w lata, w których prawdopodobnie technologia i innowacje technologiczne staną się czymś zupełnie normalnym, a także zwiększy się ich ingerencja w nasze życie codzienne. Nie tylko z powodu zmiany pokoleniowej, ale również dlatego, ponieważ powoli stajemy się „globalną wioską”, w której fizyczne granice zacierają się np. za sprawą powszechnego użycia Internetu i social media. Do tej pory postęp myśli technologicznej z roku na roku przyspieszał, a nowy cykl Saturna i Jowisza pod Znakiem Wodnika, może oznaczać dodatkowe momentum.


Ciekawi mnie natomiast jedna zależność i różnica pomiędzy energią roku obecnego, a rokiem 2021.

Chociaż Saturn w okresie od 22.03.20 do 2.07.20 był już w Znaku Wodnika, Jowisz nadal pozostawał w Znaku Koziorożca. Obydwie planety i ich wzajemna relacja współpracują ze sobą – Jowisz oznacza ekspansję, natomiast Saturn stabilizuje energię Jowisza, nadając jego energii formę.


Idąc głębiej w zrozumieniu tejże symboliki astrologicznej, nowoczesnym władcą Archetypu Wodnika jest Uran, który obecnie znajduje się w Znaku Byka i pozostanie tam do 2026 roku. Oznacza to, iż klimat roku 2020 nastawiony jest raczej na „walkę” ze starą codziennością (może być ona reprezentowana dużą aktywnością planet w Znaku Koziorożca), natomiast w momencie gdy Jowisz i Saturn znajdą się już w Wodniku, silniej uaktywni się działanie Urana w Byku, który jest przecież władcą Archetypu Wodnika. Dlatego też koniunkcja Saturna i Jowisza w Wodniku, wskazywać będzie również na archetypiczne sprawy symbolizowane tranzytem Urana w Byku.


Jaka jest więc symbolika tranzytu Urana w Znaku Byka?


Byk jest archetypem, który odpowiada wszelkiej tematyce związanej z przetrwaniem i zapewnieniem kontynuacji swojego istnienia. Jako znak żywiołu ziemi, posiada on w dużej mierze właściwości fizyczne i materialne, dlatego też często utożsamia się go z zasobami materialnymi tj. np. pieniądze i aktywa. Reprezentuje również sens wartości jaki nadajemy przedmiotom, ale również czyjś wewnętrzny system wartości. Często przyjmuje się, że znaki żywiołu ziemi (Byk, Panna, Koziorożec), władają ekonomią, gospodarką i systemem finansowym, są to w końcu dosyć istotne zagadnienia związane z możliwością zapewnienia sobie przetrwania (Byk).


Uran, symbolizuje również proces indywiduacji, czyli nieustannego poznawania coraz to nowszych, wcześniej ukrytych aspektów naszego życia. Jego działanie, sprawia że często dochodzi do „przełomu” w normalności, a w rezultacie do postępu i rozwoju naszej świadomości. Poprzez swoje niespodziewane działanie, lubi on ukazywać które z cech ludzkości stały się nieco „ospałe” i należy pobudzić ich indywiduację, czyli inaczej, zredefiniować ich znaczenie, po to aby odzwierciedlało nasz obecny stan ewolucyjny. Tak, archetypy podlegają nieustannej przemianie, czyli ewolucji. Kiedyś, innowacja Urana/Wodnika, mogła być symbolizowana np. przez odkrycie elektryczności, teraz innowacją są o wiele więcej rozwinięte technologie tj. Internet, odnawialna energia, podbój kosmosu itp. Wraz z upływem czasu i rozwojem człowieka, zmienia się również skala naszej indywiduacji jako kolektywu ludzkiego.


Ponieważ nie zapowiada się aby rozwój technologiczny miał zwolnić w najbliższych latach, Uran w Byku zmieni nasze podejście do zasobów i wartości.


Dawniej nie do pomyślenia było posługiwanie się pieniędzmi papierowymi, do zupełnie niedawna miały one swoje odzwierciedlenie w kruszcach, a teraz są „obietnicą” przetrzymywania wartości…

Coraz powszechniej posługujemy się płatnościami bezgotówkowymi, powoli staje się to normalnością. Niedługo również nasze wyobrażenie aktywów zmieni swój powszechny kształt i profil.


Czy kilkanaście lat temu, możliwe było wyobrażenie sobie, świata Internetu, który stanowi obecnie jedną z najpotężniejszych sił medialnych?


Czy wyobrażaliśmy sobie istnienie kantorów i banków on-line, zakupów przez internet, uczestnictwa w wielkich wydarzeniach, poprzez transmisje na żywo, zajęciach szkolnych, posiadaniu dostępu do biblioteki wiedzy jaki daje nam sieć internetowa, a to wszystko siedząc sobie wygodnie w fotelu, we własnym domu?


Uran w Byku, nie tylko wywołuje rewolucję w dotychczasowym pojęciu wartości, ale również umożliwia nam dostrzeżenie wartości w postępie technologicznym, jako czemuś co może ułatwić nam codzienną egzystencję i obcowanie z innymi. Dodatkowo, pozwala zaoszczędzić czas, który wcześniej musieliśmy tracić, na czynności, w których z łatwością wyręczyć nas może technologia.


Jeżeli obecnie nie wyobrażamy sobie np. inwestowania w aktywa cyfrowe lub wydawania pieniędzy na rzeczy, które istnieją jedynie cyfrowo, unormalnienie takich spraw jest jedynie kwestią czasu i dostosowania się. Dla dzieci urodzonych w tych czasach, gdy osiągną one swoją pełnoletność, zupełnie normalne będzie posiadanie całego banku w telefonie, posiadanie wirtualnych aktywów, lub swojej „wirtualnej persony”, która będzie tak samo ważna jaki ich pierwotna tożsamość.


Ponieważ Uran w Byku, porusza również sprawy Archetypu Skorpiona jako jego polaryzacji, tranzyt ten rozwija również nasz sens tego, co oznacza obdarzenie czegoś bądź kogoś zaufaniem.

Im, silniej technologia staje się naszą codziennością, tym bardziej będziemy musieli nauczyć się ufać jej właściwemu wykorzystaniu, a także rozwijać jej niezawodność. To samo, tyczy się dzielenia się prywatnymi zasobami z organami bankowymi, które zapewniają ich użytkownikom bezpieczne przechowanie ich ciężko zarobionych pieniędzy. No ale… Dziwne jest to, że duża część populacji jakoś nieufnie podchodzi do bankierów, banków, kredytów i różnego rodzaju stóp procentowych. Obecny system bankowości posiada niechlubną renomę, za sprawą swojej jednostronności i centralizacji. A czymże innym będą przyszłe tranzyty Jowisza i Saturna w Wodniku, a także Urana w Byku, jak nie oddaniem władzy i zarządzaniem wartościami w ręce ludzi (Wodnik – archetyp stałego powietrza - humanitaryzm). Jeżeli nie stanie się to od razu, to Uran zapewne dokona testów sprawności i poprawnego funkcjonowania obecnego systemu pieniężnego.


Ostatnio modnym terminem jest decentralizacja, która dziwnym trafem przypomina funkcję Archetypu Wodnika, jaką jest defragmentacja, lub też dekompozycja. Jest to naturalny etap procesu ewolucji zawarty w Zodiaku Naturalnym, w postaci progresji z Archetypu Koziorożca, do Archetypu Wodnika. Aby struktury i forma świata w jakim koegzystujemy mogły się rozwijać, musi dojść do rozłamu obecnie istniejących struktur, które często nie nadążają za stanem wewnętrznym w jakim znajduje się ludzkość. Inaczej mówiąc, nadane fundamenty i forma obecnego systemu w jakim żyjemy, nie jest w stanie udźwignąć krytycznej masy ludzkości. Wszelkie instytucje tj. banki prywatne lub banki narodowe, symbolizują centralizację, czyli zarządzają one większością czynności finansowych. Posiadają kontrolę i wgląd w to skąd i dokąd płynie pieniądz, ale posiadają również kontrolę nad ilością pieniądza który krąży w obiegu. W wyniku takich działań, zgromadzona wartość, którą ktoś kumulował w przeszłości, w obecnym czasie nie posiada takiej samej siły nabywczej jak kiedyś, a w rezultacie nasz przeszły wysiłek jaki włożyliśmy w pracę, staje się coraz to bardziej bezużyteczny.


Przeciwieństwem centralizacji, jest decentralizacja, która oparta jest na rozbiciu odpowiedzialności pomiędzy wiele podmiotów, ale zachowując tym samym stabilność i konsystencję jednego organizmu. Powiedzenie „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, w pewnym sensie odzwierciedla ideę decentralizacji.


Od momentu, w którym Uran wszedł w Znak Byka, zauważyć można silną tendencję wzrostową zainteresowania aktywami cyfrowymi, którymi są np. kryptowaluty. Mimo powszechnego dystansu i niezdecydowania opinii publicznej, w stosunku do posługiwania się na co dzień takimi rozwiązaniami, wydaje mi się iż adaptacja do użytku tego typu rozwiązań jest jedynie kwestią czasu. Wiele instytucji bankowych, a także dużych korporacji i firm zapuszcza obecnie korzenie w tejże technologii, co spowoduje jej masowe rozpowszechnienie a w rezultacie adaptację do użytku codziennego.


Pojawia się jedynie pytanie, mianowicie: Jak wielkie zagrożenie dla obecnie rządzących stanowią nowoczesne rozwiązania, które mogą zmienić naszą codzienność i wynieść nasz kolektyw na wyższy poziom?


Takie działanie Urana trwać będzie do roku 2026, nie jesteśmy więc jeszcze nawet w połowie jego tranzytu przez znak Byka. Zarówno Uran jak i Byk, mają w sobie dużo elementu stałości i nieporuszenia, Byk bowiem jest archetypem stałego żywiołu ziemi, natomiast Uran włada Wodnikiem, czyli stałym żywiołem powietrza. Zmiana więc odbywa się w ciągły, nieprzerwany sposób i być może jedynie sporadycznie da nam o sobie znać w postaci krótkiego kryzysu, lub rewolucyjnego momentu. Pluton, który zostanie w Koziorożcu do 2024r roku, po czym zrobi swój ingress w Znak Wodnika, nie działa przychylnie jeżeli chodzi o ewangelizację wszelkich nowości, które mogą zmienić świat. Może on raczej działać na niekorzyść ludu i powodować iż autorytatywne władze i rządzący będą chciały wykorzystać postęp na swoją korzyść.


Na poziomie indywidualnym Pluton w Koziorożcu chce nas nauczyć bycia prezydentem w swoim własnym życiu, a także świadomego podejmowania decyzji kierowanych rozsądkiem, a nie impulsywnością.


Każda rewolucja ma swój czas i tempo.


Rozejżyjmy się w jakim kierunku zmierza nasz obecny świat. Nawigujmy tak, aby wiatr wiał nam zawsze w plecy, ale tym samym, nie ulegnijmy pokusom skrócenia sobie drogi prowadzącej nas do przyszłości.586 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page