top of page
  • Zdjęcie autoraBartłomiej Sawicki

Czerwiec 2023. Prognoza astrologiczna. Część 1/2 - 01.06.23-15.06.23.
Na samym początku czerwca, 2 czerwca, czeka nas koniunkcja Jowisza w Znaku Byka, wraz z Północnym Węzłem Księżyca (Rahu) w Znaku Byka. Jest to jeden z ważniejszych momentów tego miesiąca, a również tego roku.


16 maja tego roku, Jowisz wkroczył w Znak Byka i pozostanie w nim przez najbliższy rok. Węzły Księżycowe na osi Skorpion/Byk znalazły się w tych znakach dnia 19 stycznia 2022 roku, a pozostaną tam do 18 lipca 2023 roku. Ponieważ Węzły Księżycowe przez praktycznie 90 % czasu poruszają się ruchem retrogradacyjnym (wstecznym), jesteśmy obecnie przy samym półmetku tego oto tranzytu, czego nie można powiedzieć o przebywającym w Znaku Byka Jowiszu, który dopiero co rozpoczął swoją podróż przez ten znak.


W Astrologii Ewolucyjnej, ogromną ważność przywiązuje się do śledzenia i interpretowania ruchu Węzłów Księżycowych, które nazywane są również Osią Ewolucji. To dzięki nim w horoskopie urodzeniowym możemy odkryć materiał przeszłości, z którym mieliśmy do czynienia, a także to właśnie Węzły ukazują nam, w którą stronę obecnie zmierzamy, lub też gdzie istnieje opór w stosunku do własnego procesu ewolucji.


W skali kolektywnej i globalnej, tranzyty Węzłów władają trendami, a także ukierunkowaniem emocjonalnym mas ludzkich.


Podczas gdy planety ustawiają się na którymś z Węzłów Księżycowych, wywołują tym samym nacisk (siłę), na kierunek czy też przepływ energii Osi Ewolucji. Przypomina mi to trochę szale wagi, która przeciwstawia do siebie po jednej stronie wpływy przeżytej przeszłości, a po drugiej przyciąganie w kierunku swojej lepszej przyszłości.


W momencie, gdy Jowisz dokona koniunkcji z Pół. W. Księżyca, doda to dodatkowego momentum ewolucyjnego, nakierowanego na „wyrwanie się” z przyzwyczajeń i uzależnień przeszłości, a skoncentruje nas bardziej na samowystarczalności i pracy w „obrębie siebie samego” - to też symbolizuję proces, jakim jest Archetyp Byka – praca nad samowystarczalnością/zaradnością i zwiększona hermetyczność życia.


2 czerwca relacja (aspekt koniunkcji) między Pół. Węzłem Księżyca, a Jowiszem osiągnie więc tzw. nową fazę, która reprezentuje się w tym wypadku nowymi możliwościami wzrostu i początkiem nowego sensu zrozumienia tego, czym jest dostatek i obfitość w życiu (Byk).


Muszę tutaj dodać, iż dostatek i obfitość w sensie Jowisza, w połączeniu z Bykiem, nie zawsze wiąże się z dostatkiem i zamożnością finansową, często jest to wewnętrzne poczucie posiadania wystarczająco wiele i wdzięczność za to. Byk przenosi nas w sfery typowo materialne, a bliższe człowiekowi niż pieniądze, jest jego ciało, warto więc będzie tego dnia poświęcić trochę czasu na bliższy kontakt z przyrodą i z własną fizycznością. Wspaniały czas na uhonorowanie świątyni, w jakiej żyje ludzki duch.


4 czerwca odbędzie się Pełnia Księżyca w Znaku Strzelca, której władcą będzie Jowisz, już w Znaku Byka. Energia Archetypu Strzelca/Jowisza/10 Domu Astrologicznego, będzie więc niezwykle silna w pierwszej połowie czerwca. Odczuwać to można np. poprzez chęć wyrwania się od obowiązków, chęć wybrania się samemu w naturę, podróż, czy np. zakup nowej książki. Archetyp ten ma sporo do czynienia, jeżeli chodzi o zrozumienie tego, czym jest esencja własnego życia. Jest to archetyp, który buduje światopogląd człowieka, czy też koncept myślowy, jakiego człowiek używa w celu wytłumaczenia na swój własny sposób życia, jakie prowadzi na Ziemi. Strzelec/Jowisz chce zrozumieć swoje własne życie i jego znaczenie, ale w większej skali, w skali planetarnej czy nawet kosmicznej. Przykładem działania tego archetypu w życiu codziennym są np. mity i historie, jakie przyjęło się opowiadać z pokolenia na pokolenie, czy np. różne dawne i obecnie tworzące się filozofie (np. hermetycyzm, czy nowoczesna lewicowa ideologia „woke”).


Przyszła Pełnia Księżyca w Znaku Strzelca pomoże nam uwierzyć, iż w życiu człowieka istnieje lepsza rzeczywistość, którą osiągnąć można jedynie poprzez chęć wzrostu i rozwoju. Ta Pełnia poruszy w nas poczucie, iż z życia można wyciągnąć więcej aniżeli przedstawiają nam to obecne realia. Podczas Pełni warto będzie zastanowić się nad aspektami swojego życia, które dają nam poczucie przygody i sens destynacji. Dla Archetypu Strzelca niezwykle ważna jest intuicja, ponieważ gdy za nią podążamy, podążamy również za naturalnym strumieniem życia, który płynie z niekończącego się źródła energii kreatywnej.


Tego samego dnia, 4 czerwca, Wenus wkroczy w Znak Lwa i pozostanie w nim aż do 10 października 2023 roku. Dlaczego tak długo? To dlatego, ponieważ w lipcu czeka nas retrogradacja Wenus w Znaku Lwa, stąd też tranzyt ten trwa tak długo.


Pobyt Wenus w Znaku Lwa dotyczy pobudzenia w sobie energii kreatywnych. To właśnie dzięki Archetypowi Lwa mamy możliwość czucia się zupełnie inni od swoich rówieśników, a także to właśnie ten archetyp umożliwia nam rozwój swojej niepowtarzalności. Moment urodzenia każdego człowieka to moment przypominający zasianie ziarenka życia, z którego po czasie, urośnie całokształt konceptu, jakie zawiera w sobie owo ziarenko. Już w samym nasionku istnieje pojęcie finalnego obrazu, jaki z niego powstanie. Każdy człowiek jest w pewnym sensie właśnie takim ziarenkiem, ma swoją niepowtarzalną charakterystykę, ma swój czas potrzebny do pełnego rozkwitu, a także ma niezbędne potrzeby, jakie muszą zostać spełnione podczas procesu wzrostu. Tranzyt Wenus poprzez Archetyp Lwa stymulować będzie chęć do podjęcia procesu samoaktualizowania swojej natury, czyli inaczej chęć do ekspresji swojej unikalności w świecie.

Ponieważ to właśnie Wenus będzie podróżować przez ten Znak, należy pamiętać, iż może to wprowadzić nieco zamieszania (pozytywnego lub negatywnego) w sferze relacji towarzyskich. Ponieważ tranzyt ten aktywuje w nas chęć bycia dostrzeżonym i chęć skupienia na sobie uwagi, aby wszystko „kręciło się wokół nas”, musimy pamiętać, iż spowodować to może zbędną dramaturgię w obrębie relacji. Każdy z nas będzie chciał być w centrum zainteresowania co w rezultacie wprowadzić może napięcie w dynamice siły w relacjach towarzyskich. Każdy człowiek ma prawo do tego, aby móc czuć się specjalnym, chociażby przez jeden dzień i jest to zupełnie naturalna potrzeba. Bycie docenionym lub dostrzeżonym za swoją kreatywność leży w obrębie potrzeb człowieka, ponieważ dzięki temu czujemy, że świat potrzebuje nas dokładnie takich, jacy jesteśmy. Uznanie kogoś lub dostrzeżenie jego unikalności pozytywnie wpływa również na potrzebę przynależności.


11 czerwca Pluton wkroczy ponownie w Znak Koziorożca i pozostanie w nim aż do 21 stycznia 2024 roku.


Ingress Plutona w Znak Wodnika, który zaczęliśmy w tym roku, jest więc procesem dosyć powolnym z powodu długich retrgoradacji w jakie wchodzi Pluton. Pluton wykona ostateczny ingress w Znak Wodnika dopiero pod koniec roku 2024. Znajdujemy się więc w okresie przejściowym, w którym to podsumowujemy długi, bo trwający od 2008 roku, tranzyt Plutona przez Znak Koziorożca. Naturalna progresja archetypów z Koziorożca w Wodnika wskazuje na rozłam dotychczasowo ustanowionego porządku systemowego. Pluton włada poczuciem siły i trzymaniem silnej pozycji. W ostatnich miesiącach dosyć często mówi się o podziale gospodarki światowej, na gospodarkę dwubiegunową. Do tej pory, status quo uznawał walutę USD (Amerykański Dolar), jako walutę rezerwową – była to waluta powszechnie uznawana i używana do opłaty za transfery niezbędnych do funkcjonowania ekonomii surowców i towarów. Rozbujały konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą przyspieszył podział gospodarki światowej na dwa bieguny pomiędzy USA, Europę i kraje anglosaskie, a pomiędzy kraje należące i planujące dołączyć do porozumienia BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Południowa Afryka). Widzimy więc rozłam (archetyp Wodnika), w ustanowionym dotychczasowo porządku gospodarczym, a także w rozkładzie sił na Ziemi.


Tego samego dnia, 11 czerwca, dojdzie również do kwadratury Jowisza w Znaku Byka, z Wenus w Znaku Lwa. To dzień, w którym kwadratura zachęci nas do podjęcia działań nakierowanych na przygodę, spróbowanie czegoś nowego, czy też podjęcie ryzyka. Jest to dzień, w którym należy uważać z nadmiernym wydawaniem pieniędzy, gdyż obecność Wenus w Znaku Lwa czasami nie sprzyja praktycznym wydatkom, ale raczej wydatkom, które mają podkreślić nasze własne piękno i poczucie wyjątkowości.


Spokojnego czerwca!


Pomyślności!

291 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page