top of page
  • Zdjęcie autoraBartłomiej Sawicki

Lipiec 2023. Prognoza astrologiczna. Część 1/2 (01.07.23-15.07.23).W lipcu tego roku czekają nas ciekawe zmiany dotyczące ewolucyjnego kierunku w którym kolektywnie zmierzamy. Węzły Księżyca tzw. Rahu i Ketu, zaczną powoli wkraczać w oś znaków Baran/Waga, opuszczając tym samym długi około 18-miesięczny okres, w którym to Węzły przebywały w Znakach Skorpion/Byk.


Będzie to istotny i prawdopodobnie mobilizujący tranzyt Węzłów, ponieważ będą się one znajdować w znakach jakości kardynalnej, jakimi jest Baran i Waga, a jakość energii kardynalnej dotyczy ruchu i inicjacji – podejmowania decyzji i działania.


Węzły zaczną wkraczać w nową oś 17 lipca 2023 roku i pozostaną tam do 12 stycznia 2025 roku.


W drugiej połowie lipca, 24 lipca rozpoczniemy retrogradację Wenus, planety personalnej, która dotyczy systemu wartości, jaki każdy z nas posiada i który kształtuje się wraz z upływem życia. W czasie retrogradacji Wenus silniej odczuwalna jest potrzeba wycofania się, czy też „schowania się” w siebie, ponieważ retrogradacja aktywuje władztwo Wenus nad Bykiem, a Archetyp Byka jest pierwszym receptywnym archetypem, który zakorzeniony jest w zmyśle przetrwania człowieka. By móc w pełni wspierać rozwój swojego rozkwitu jako człowiek, powinniśmy zapewnić sobie potrzeby poczucia bezpieczeństwa i przetrwania, ponieważ w taki sposób człowiek jest w stanie uziemić się w swoim jestestwie, czy też ukorzenić. Poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb, jesteśmy w stanie skupić się na potrzebach wyższego rzędu, takich jak potrzeby samorealizacji, o których mówi Znak Lwa, w którym Wenus będzie wykonywała retrogradację.


Podczas retrogradacji, Wenus będzie również wykonywać kwadraturę z Uranem w Znaku Byka, jest to więc czas innowacji i „wstrząsów” lub też realizacji dotyczących tego, co w życiu ma dla nas sens, a co już być może straciło sens.


Lipiec 2023.


Na początku lipca, 2 lipca, czeka nas pierwsza kwadratura Wenus w Znaku Lwa, z Uranem w Znaku Byka. Mając na uwadze retrogradację Wenus, później w miesiącu, warto jest obserwować czy nie pojawia się przypadkiem napięcie w relacjach z innymi, lub czy też w nas samych nie pojawia się chęć podjęcia nowych decyzji i dokonania kroku na przód. Kwadratura rosnąca Wenus z Uranem mobilizuje do innowacyjności i podjęcia akcji mającej na celu wyrwanie nas z rutyny i przyzwyczajeń, w świadomy bądź nieświadomy sposób. Często kontakty planet z Uranem wywołać mogą zamieszanie, które ma celowo odświeżyć nasze podejście do archetypów, jakie współgrają z energią Urana. W obecnym wypadku Wenus wykona kwadraturę z Uranem trzykrotnie i po trzykroć będzie testować to, co w życiu cenimy, to co uważamy za wartościowe i godne naszego czasu. Kwadratura od Byka do Lwa dotyczy wzięcia odpowiedzialności za swoje przetrwanie i za zapewnienie sobie warunków odpowiednich do prawidłowego rozwoju swojej istoty. Wyższą oktawą i manifestacją tej kwadratury jest czynne dzielenie się swoimi talentami w postaci zasobów, czy też umiejętności i wiedzy, z innymi.


Można by powiedzieć, iż pytaniem przewodnim tej retrogradacji Wenus w Znaku Lwa, jest:


„Czy kochasz to, co w życiu robisz?”


Wenus w Lwie i jej czas retrogradacji może skłonić nas do głębszego zastanowienia się nad tym, czy faktycznie się w życiu spełniamy i czy żyjemy pełnią swoich kreatywnych możliwości. Wenus sprawdzać będzie, czy płonie w nas nadal ogień zapału i samomotywacji do spełniania się, czy być może ogień ten wygasł i musimy wzniecić nowy, w innym miejscu, w innym kierunku. Okres tej retrogradacji Wenus, okazać się może również czasem uporu w obrębie relacji, czasem zamknięcia się w sobie w celu regeneracji swoich zasobów i w celu posiadania czasu dla siebie. Retrogradacja Wenus to czas, w którym naturalnie regenerujemy sens tego, co jest dla nas wartościowe, co ciekawe retrogradacje Wenus są tymi najrzadszymi, co ma sens biorąc pod uwagę stałą naturę Znaku Byka którym Wenus włada, stałości naszego systemu wartości.


3 lipca odbędzie się Pełnia Księżyca w Znaku Koziorożca, podczas której Księżyc będzie w opozycji z Merkurym w Znaku Raka. Jest to więc silnie emocjonalna i mentalnie stymulująca Pełnia, która może poruszyć nas personalnie. Merkury w opozycji do Księżyca symbolizuje napięcie na linii relacji Ja-Inni i wzmacnia wrażliwość na wszelkie zmiany emocji i to jak je odbieramy.


Pełnia Księżyca w Znaku Koziorożca iluminuje swoim światłem sprawy dotyczące czegoś bliskiego nam wszystkim, procesu maturacji w życiu fizycznym, procesu upadku formy fizycznej, w jakiej egzystuje duch i wzniesienia się ducha ponad świat fizyczny.


Na każdego z nas wpływa pojęcie czasu w jakiem przyszło nam egzystować na Ziemi. Archetyp Koziorożca włada umiejętnością zaakceptowania swojego położenia, swojej rzeczywistości, w jakiej się narodziliśmy, a także dorośnięciem do akceptacji materii i materializmu, w jakim poruszać się musi dusza podczas życia ludzkiego. Akceptacja czynników życiowych, na które nie mamy lub też nigdy nie będziemy mieć większego wpływu, pozwala na skoncentrowanie się na wewnętrznym sensie autorytetu, jaki symbolizuje Archetyp Koziorożca. Pełnia ta może pomóc nam wyciągnąć wnioski dotyczące tego jak zmieniamy się w czasie, jak dalece „urośliśmy” w życiu. Czasami energie Koziorożca dotyczą również zbierania plonów swoich przeszłych działań.


Z drugiej strony, Pełnia ta może okazać się również swoistym „sprawdzianem rzeczywistości” - ten archetyp lubi opierać się na faktach, na tym, co istnieje faktycznie, co jest ciekawym kontrastem do toczących się powoli tranzytów Saturna i Neptuna w Znaku Ryb, które napawają chęcią ucieczki od życia i jego przyziemnej strony.


Podczas Pełni, Księżyc ustawi się również w aspekcie trygonu z Jowiszem w Znaku Byka, co jest pozytywnym zjawiskiem, ponieważ jest to pewnego rodzaju wiatr w żagle, jeśli chodzi o polepszenie stanowczości w swoich działaniach, a także zapewnienie się, że to, o co się w życiu staramy, jest naprawdę dla nas ważne i satysfakcjonujące (Jowisz w Byku).


Kilka dni później, 10 lipca, Mars rozpocznie ingress w Znak Panny, który potrwa do 27 sierpnia. Archetypiczne znaczenie tranzytu Marsa przez Znak Panny dotyczy praktyczności i precyzyjności w swoich działaniach.


Mars w mentalnym znaku Panny (władanym Merkurym), koncentruje naszą uwagę i poczynania na te elementy życia, w których istnieją braki wymagające poprawy. Każdy, kto godzi się na przyjście na Ziemię, ma do wykonania pracę nad sobą, która ma usprawnić jakość jego ludzkiego doświadczenia. Tranzyt Marsa w Znaku Panny może być kontrastem do buńczucznych i pewnych siebie energii Wenus, która długo przebywać będzie w Znaku Lwa. Podczas gdy okres retrogradacji Wenus pracuje nad tym abyśmy zrozumieli czego tak naprawdę w życiu chcemy, tranzyt Marsa być może pozwoli nam doprecyzować drogę do dostania tego czego chcemy. Marsjańskie energie pchają nas do inicjowania działań i podejmowania decyzji, a w momencie, gdy Mars znajdować się będzie w Znaku Panny, o wiele łatwiej będzie nam ułożyć logiczny plan działania.


Jedynym problemem, jaki może sabotażować mobilizujące i praktyczne działanie Marsa w Znaku Panny jest zbytne porównywanie się do własnej wizji perfekcji, czyli tego, jak mogłoby być, ale jeszcze nie jest. Ponieważ archetyp Panny skupia uwagę na tym czego nam brakuje do swojej świetności i uwydatnia on nasze braki, o wiele łatwiej jest wpaść w stan paraliżu w działaniu, zwłaszcza jeżeli mamy w stosunku do siebie duże oczekiwania. W momencie, gdy porównujemy się ze swoimi symbolami perfekcji, człowiek staje się przytłoczony faktem, iż perfekcja jest tak bardzo odległa, co w rezultacie paraliżuje umiejętność podejmowanie akcji i działań, które mają na celu, polepszyć nasze życie.


Podczas tego tranzytu warto jest zatopić się w świecie pracy nad sobą. Mars w Znaku Panny sprzyja skoncentrowanie się na praktycznych czynnościach, które angażują naszą uwagę i są pożyteczne dla innych. Każdy człowiek posiada rolę lub też umiejętność, która ma na celu poprawę jakości Ogółu, czy też Większej Całości, którą nazwać można społeczeństwo. Większość pozytywnie funkcjonujących ludzi posiada świadomość i zrozumienie swojej pozycji w społeczeństwie, a także rozumie, iż każdy człowiek jest tutaj po to, aby oddać się służbie czemuś wyższemu niż my sami. Archetyp Panny porusza w nas właśnie to wewnętrzne zrozumienie – iż jesteśmy częścią ekosystemu, w którym funkcjonujemy razem z innymi i który potrzebuje naszego czynnego udziału.


Mars w Znaku Panny wspiera również eksperymentacje nakierowane na odnalezienie w sobie nowych, praktycznych umiejętności, które są pożyteczne dla innych. Ten tranzyt wspiera również wszelką skrupulatną pracę umysłową, pracę manualną rękoma, a także sporządzenie konkretnego planu działania, który ma na celu przybliżenie nas do własnej wizji perfekcyjnego życia.


(obraz: Kamila Kokoszyńska)


Spokojnego lata!

246 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page