top of page
  • Zdjęcie autoraBartłomiej Sawicki

Lipiec 2023. Prognoza astrologiczna. Część 2/2 (16.07.23-31.07.23).
Druga połowa lipca tego roku zawiera w sobie ciekawe i dynamiczne wydarzenia astrologiczne.


Dzisiaj, 17 lipca, odbędzie się Nów Księżyca w Znaku Raka, a kilka godzin później, Oś Węzłów Księżyca, wkroczy w znaki Barana i Wagi.


Węzły Księżycowe, tak jak wskazuje ich nazwa, dotyczą dynamiki rozwoju archetypu Księżyca/Znaku Raka/4 Domu Astrologicznego – czyli poczucia personalnych emocji, posiadania świadomości siebie, czyli tzw. samowizerunku – Ego.


Ponieważ paradygmat astrologii ewolucyjnej opiera się na obserwowaniu rozwoju człowieka w czasie, Węzły Księżycowe uznawane są za „oś czasu” ukazującą dynamikę Ego w przeszłości (Ketu – Południowy Węzeł Księżyca), a także sposób na wyzwolenie się z ograniczeń, jakie posiada, przeżyta już przeszłość (Rahu – Północny Węzeł Księżyca).


Dzisiaj, 17 lipca, praktycznie w tym samym czasie, dzieją się dwa wydarzenia, które wskazują na dosyć gwałtowny „nowy początek” - kardynalny Nów Księżyca w Znaku Raka, zgrywa się tutaj z ingresem Węzłów Księżyca, również w oś znaków kardynalnych, Barana i Wagi.


Dodatkowo wszystkim zmianom przygląda się również Pluton w Znaku Koziorożca, który ustawiony jest w opozycji do Nowiu Księżyca w Znaku Raka, a także wkracza on w dokładną kwadraturę z Osią Węzłów Księżyca, wywołując dodatkowe napięcie nakierowane na „dostosowanie” nas do nowego spojrzenia na świat.


Nów w Znaku Raka ustawi się w opozycji do Plutona, który jeszcze na jakiś czas powrócił do Znaku Koziorożca. Taka opozycja wskazuje na lunację, która podczas następnego miesiąca, ukazać nam może sektory życia, w których będziemy musieli wykazać się dorosłością i mądrością. Opozycja Księżyca z Plutonem może również prowokować sytuacje, w których nasze emocje zostaną stargane lub wystawione na próbę.


Tranzyt Węzłów Księżyca w Znakach Barana i Wagi rozpocznie się 17 lipca 2023 roku i potrwa następne 18 miesięcy, do 11 stycznia 2025 roku.


Oś archetypów Barana i Wagi dotyczy kształtowania się relacji człowieka-jednostki (Baran) z otoczeniem (Waga) – wszelkiego rodzaju otoczeniem, nie tylko z innymi ludźmi, ale relacji z ogółem i całokształtem świata zewnętrznego, czyli tego, co nie stanowi „Ja”.


To właśnie w drodze progresji do Archetypu Wagi, energia rozwijającej się świadomości, która swoją iskrę i początek ma zawsze w Znaku Barana, osiąga swój subiektywny kres – spotyka się z otoczeniem, którego nie do końca jest częścią. Dzięki Archetypowi Wagi, uczymy się tego czym jest świat, a dzieje się to poprzez obserwacje i słuchanie innych punktów widzenia. Waga jako archetyp żywiołu powietrza jest niezwykle dynamicznym, socjalnym archetypem, z którym również wiąże się planeta Wenus, która włada systemem wartości personalnych, a także przepływu wartości między ludźmi.


To właśnie bliscy nam ludzie, znajomi, rodzina i przyjaciele – ludzie, z którymi lubimy spędzać czas, ukazują nam, jak w lustrze, jakie wartości cenimy w innych, ale tym samym, gdzie leżą nasze własne wartości i potrzeby. Władztwo Wenus nad Znakami Byka i Wagi, porównać można do wzajemnej zależności pomiędzy tym, jaką relację utrzymujemy sami ze sobą (relacja wewnętrzna, inwolucja), a także jak wygląda dostosowanie się do świata zewnętrznego i jak wygląda podejście jednostki do tego, co jest inne i obce (ewolucja). Obydwie strony Wenus działają w tym samym czasie, na bieżąco adaptując nasz świat wewnętrzny, do świata zewnętrznego, w którym fizycznie się poruszamy.


Tranzyt Osi w Znakach Barana i Wagi, przez następne 18 miesięcy ukazywać nam będzie relacje z innymi, w których brakowało balansu sił, relacje, w których dochodzi do współuzależnienia od siebie, czy też ogólne zbytnie zafascynowanie się innymi, a nie sobą i swoim rozwojem. Północny Węzeł w Znaku Barana, wskazuje, iż będziemy uczyć się bycia niezależnym i wolnym, w obrębie istniejących już relacji i zobowiązań wobec innych ludzi. Nie możemy zapominać, iż Baran i Waga to znaki kardynalne, dlatego też Węzły Księżyca w tych znakach, dynamizować będą naszą sferę emocjonalną – być może będziemy bardziej wrażliwi/zmienni emocjonalnie lub też częściej zdarzać się mogą sytuacje ekstremalne, a zarazem szokujące, które skłonią nas do refleksji nad kierunkiem swoich poczynań (Baran).


20 lipca odbędzie się opozycja Marsa w Znaku Panny, z Saturnem w Znaku Ryb, który jest obecnie w retrogradacji. Mars stawiający się w aspekcie opozycji z Saturnem, przypomina trochę młodzieńca, którego drogę przecięła siła wyższa w postaci Ograniczenia, jakim jest Saturn. Czasami, nawet jeżeli włożymy całą swoją siłę i zaangażowanie w realizację swoich pragnień i celów, świat zewnętrzny i tak zaskoczyć nas może nieoczekiwaną „blokadą” i „wyhamowaniem” naszych działań. Opozycja to aspekt, który często dotyczy kontrastu światopoglądu własnego ze światopoglądem innych – prawie zawsze jest to czas refleksji lub potrzeby obiektywnego spojrzenia na siebie samych. Podczas tej opozycji warto będzie mieć na uwadzę, iż Saturn jest naszym nauczycielem, nawet jeżeli blokuje nasze poczynania. Zadaniem Saturna jest nałożenie na nas presji lub też ograniczeń, po to, abyśmy mogli skoncentrować się na kwintesencji formy, w jaką się przekształcamy. Gdy działanie Saturna, odczuwalne jest jako blokada, lub też siła wyższa, prawdopodobnie kierunek, jakim zmierzaliśmy do tej pory, potrzebuje głębszej weryfikacji. Kwintesencją działania Saturna jest ustawienie naszych poczynań, na właściwy tor, tak abyśmy mogli, jak najefektywniej wykorzystać czas, jaki jest nam dany na Ziemi.


22 lipca, Słońce wkroczy w Znak Lwa, a tym samym obejdzie swoje własne urodziny :)


Podczas 23 i 24 lipca, czeka nas również ciekawy zwrot akcji, ponieważ właśnie wtedy rozpocznie się kolejno, retrogradacja Wenus w Znaku Lwa, a także retrogradacja Chirona w Znaku Barana.


Retrogradacja Wenus w Lwie potrwa od 24 lipca do 4 września tego roku.


Gdy Wenus wkracza na okres około 40 dni, w proces retrogradacji, świadomość człowieka kieruje się do wnętrza i zanurza się w swoim podziemiu, w swojej ciemnej stronie. Naturalnie Wenus włada Znakiem Byka, a gdy dana planeta wkracza w retrogradację, uaktywnia się wtedy jej naturalna polaryzacja, czyli w tym wypadku Archetyp Skorpiona – przeciwieństwo Byka. Oznacza to, iż retrogradacje Wenus dotyczą odwiedzenia swoich najskrytszych pragnień i wartości, ale również spojrzeniu w oczy wszystkiemu, co spowalnia nasz rozwój i trzyma nas w okowach zbytniego komfortu, zarówno fizycznego, emocjonalnego, jak i mentalnego. Wenus (Rx) w Znaku Lwa, skłoni nas również do zastanowienia się nad tym, czy życie jakie obecnie prowadzimy sprawia nam radość i satysfakcję (Lew). Z perspektywy związków towarzyskich, ta retrogradacja Wenus sprawdzać będzie również czy istnieje odpowiednio duża przestrzeń w obrębie związku, na to, aby każdy partner mógł również mieć czas na realizowanie się w swojej własnej, samotnej wędrówce przez życie.
Niewykształcona prawidłowo energia Lwa podczas tej retrogradacji Wenus, przejawić się może poprzez zbytnią tendencję do tworzenia tzw. dramaturgii i dramatycznych sytuacji, które mają na celu jedynie zwracanie na siebie uwagi. Archetyp Lwa włada również poczuciem „kochania siebie samego”, jednakże podczas najbliższego czasu, życie może dać nam przykłady, w których to tej miłości jest zbyt wiele i staje się samolubna, skrajnie subiektywna.Podczas tej retrogradacji, a także całego pobytu Wenus w Znaku Lwa, Wenus wykona trzy kwadratury z Uranem w Znaku Byka (wzajemna zależność – Wenus, włada Bykiem). Wskazuje to na nieprzewidywalny czas w sferze relacji, zmiany i rotacje, ale również potencjał wyzwolenia się z tego, co jest nudne i pozbawione życia. Kwadratura między Wenus a Uranem manifestować się również może jako zbytnia chęć do zaznaczenia swojego punktu widzenia, swojej perspektywy, dlatego też podczas tej retrogradacji warto pamiętać będzie o tym aby być obiektywnym i starać się zrozumieć więcej perspektyw niż jedynie swoją własną.


Chiron wkroczy w retrogradację 24 lipca i pozostanie w niej aż do 28 grudnia tego roku. Tematem obecnego tranzytu Chirona przez Znak Barana jest uleczenie zaufania do siebie samych i do kierowania się w życiu własnymi, niezależnymi decyzjami. Czasami, gdy planujemy w życiu rozpocząć coś nowego, w momencie podjęcia decyzji, przychodzą do nas myśli, które stają w kontrze do oryginalnej idei – zaczynamy kwestionować impuls, który wszystko zainicjował. Chiron pracuje obecnie nad tym abyśmy mogli czuć się OK i pewnie w momencie, gdy podejmujemy swoje niezależne decyzje, bez względu na to, co powiedzą inni. Uczymy się tego, że dobrze jest mieć swoje własne zdanie, swoją własną drogę, swoje własne odczuwanie życia – niezależnie od tego, jak reaguje na to otoczenie.


W następnym roku, w lutym, dojdzie do koniunkcji Północnego Węzła w Znaku Barana z Chironem w Znaku Barana – podczas tego czasu testowana będzie nasza niezależności i zaufanie w kierunek, jakim każdy z nas indywidualnie kroczy. Tematyka leczenia siebie, swoich impulsów, czasami swojej agresji lub złości, będzie zdecydowanie tematem przewodnim.


W momencie, gdy Węzły wykonają ingress w Znaki Barana i Wagi 17 lipca, rozpocznie rozgrywać się również długi i dosyć ciężki aspekt półkrzyża Plutona do Węzłów Księżycowych, który trwać będzie praktycznie do końca roku 2023. Pluton, który jest głównym napędem i silnikiem procesu ewolucji, ustawi się w kwadraturze z Osią Węzłów, co bardzo silnie wpływa na sposób, w jaki przejawiać będzie się tranzyt Węzłów w nowych znakach. Półkrzyż Plutona wpływać może na to, jak funkcjonują relacje, jakie posiadamy, ale również na nowe relacje które spotkają nas podczas tego czasu. Zarówno Pluton, jak i Węzły, powiązane są ze sobą tematyką karmy i doświadczeń w przeszłych inkarnacjach. Ingress Węzłów, a także retrogradacja Wenus (będzie ona władczynią Południowego Węzła w Znaku Wagi na następne 18 miesięcy) otwiera ten sezon w sposób intensywny, ale również magiczny, ponieważ często podczas retrogradacji Wenus, do naszego życia wracają relacje z przeszłości, w których czegoś ze sobą nie dokończyliśmy. Mogą to być zarówno relacje pozytywne, w których wiele się nauczyliśmy od partnera, ale również te, które miały swój dramatyczny koniec i w których coś poszło nie tak.


Pluton w kwadraturze do Węzłów jest trochę jak srogi nauczyciel, który nie przepuści nas dalej, jeżeli nie poradzimy sobie z problemami, jakie się za nami ciągną i których jesteśmy świadomi. Jeżeli nie jesteśmy ich świadomi i je ignorujemy, Pluton upewni nas o ważności pracy nad swoją ciemną stroną. Pluton w tej pozycji powodować również może, iż nieco trudniej będzie nam kroczyć swoją niezależną drogą, ponieważ jego tranzyt przez Znak Koziorożca, ukazuje nam ciemną stronę statusu quo, który chce podporządkowania się jednostki do wszelkiego pojęcia tego, co „normalne” i „reprezentujące wartości systemowe”.


Cytując moich znajomych z zespołu muzycznego Full Power Spirit:


„Bądź wojownikiem, duchowym wojownikiem – walcz miłością – duchową amunicją..."


Tego chyba chcieć będzie od nas Północny Węzeł w Znaku walecznego (ale i duchowego), Barana…


Pomyślności!

207 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page