top of page
  • Zdjęcie autoraBartłomiej Sawicki

Maj 2023. Prognoza astrologiczna. Część 2/2 (15.05.23-31.05.23).
Rozpatrując z punktu astrologicznego obecny miesiąc, w drugiej połowie maja czekają nas jedne z ważniejszych aspektów astrologicznych. Kończymy powoli pierwszy sezon zaćmień w tym roku, a skończy się on podczas Nowiu Księżyca w Znaku Byka, który odbędzie się 19 maja.


16 maja czeka nas ingress Jowisza w Znak Byka. Jowisz spędza okres około 1 roku w każdym ze znaków, a jego pełen cykl trwa około 12 lat. To właśnie m.in. na ruchu planety, jaką jest Jowisz, oparta jest astrologia chińska i ich Zodiak. Jowisz pobędzie w Znaku Byka aż do 26 maja następnego roku.


Ingress Jowisza w Znak Byka, a także jego roczny tranzyt przez ten znak może skłonić nas do głębszych poszukiwań talentów, jakie posiadamy, które są dla nas unikalne i niepowtarzalne.


Planeta, jaką jest Jowisz, reprezentuję mocję wszelakiego wzrostu, który odbywa się pomiędzy jednostką, a jej otoczeniem. Jowiszowy wzrost odbywa się na poziomie światopoglądowym człowieka, dlatego Jowisz jest często utożsamiany z tematyką podróżowania, edukacji, a także prowadzenia swojego życia jako przygody. Jowisz, a także Znak Strzelca jakim włada, odpowiedzialne są również za Prawo, jakie funkcjonuje w przyrodzie, jakim jest Prawo Naturalne, czy też prawa hermetyczne. Każdy człowiek, zanim przyjmie na siebie uwarunkowania środowiska i czasu, w jakim przyszło mu się narodzić (np. religia, system nauczania), w pierwszej kolejności podlega Prawom Natury, które funkcjonują na planecie na jakiej żyjemy. To właśnie te prawa są prawdziwe, w przeciwieństwie do wykreowanych przez człowieka praw i zasad religijnych, które w swoim sednie powinny mieć zalążek w Prawach Naturalnych, jednakże tak nie jest.


Kolejność Znaków Zodiaku, Strzelec (władany przez Jowisza), a następnie Koziorożec (władany przez Saturna), nie jest przypadkowa. Archetyp Strzelca/Jowisza, uczy nas tego iż planeta Ziemia na jakiej przyszło nam żyć, posiada prawa które zarządzają wszelkim przejawem organicznego i duchowego życia na Ziemi. Gołym okiem widzimy iż natura i przyroda dąży do ciągłego wzrostu i poprawy. Widzimy również iż życie na Ziemi posiada cykliczną naturę, widzimy również iż przejawia się ono poprzez Prawo Polaryzacji i większość organizmów posiada osobniki płci żeńskiej i męskiej. To tylko niektóre z przykładów naturalnych praw jakie funkcjonują w naszym wspólnym domu. Tego rodzaju obserwacje, zjawisk faktycznie występujących w przyrodzie, obowiązują również w metafizyce. Jowisz/Strzelec uczy nas więc iż w miejscu w którym żyjemy istnieją zasady, które istniały tutaj, zanim człowiek staną się „rozumną” istotą.


Naturalna progresja Archetypu Strzelca, w Archetyp Koziorożca dotyczy tego jak ludzie, organizują się w grupy a także jak wygląda hierarchia wewnątrz grupy ludzi. Jednym z głównych czynników jaki doprowadził do przyspieszonego rozwoju ludzkości w dawnych czasach, było zrozumienie iż trzymając się w grupie łatwiej jest zapewnić sobie przetrwanie. Od momentu gdy ludzie zaczęli tworzyć grupy i plemiona, pojawiły się pierwsze przejawy hierarchii wewnątrz grupy.


W takim razie jak Archetyp Strzelca/Jowisza, ewoluuje w Archetyp Koziorożca/Saturna na Zodiaku Naturalnym?


Każda grupa posiada ustalone zasady i reguły, które są konieczne do utrzymania sensu porządku wewnątrz danej grupy. Jedynym problemem, a zarazem czynnikiem determinującym naturę grupy jest źródło na którym oparte są dane reguły, albo raczej interpretacja Praw Naturalnych, już obecnych i funkcjonujących. Rozwój religii stworzył problem moralny, prezentując Boga/Boginię/Źródło jako coś co jest poza zasięgiem zwykłego człowieka, coś co jest niedostępne i odłączone od życia codziennego jakie prowadzimy (reprezentacja boskiej, perfekcyjnej istoty, która sądzi nas i ocenia). Ten rozłam jest również powodem dla przejawów psychologii masochistycznej, myślenia w kategorii „nie jestem wystarczająco dobry/perfekcyjny etc. dlatego zrobię coś, co jest przeciwko mojemu własnemu dobru, poczuje się źle, ale jedynie gdy poczuję się źle, mogę siebie ulepszyć” – tego typu myślenie jest przejawem aktywności jaka może dziać się na osi Znaków Ryby/Panna, a także jest obecna w trakcie obecnej ery astrologicznej w jakiej się znajdujemy, czyli Ery Ryb. Tego typu roszada myślowa jest w nas zakorzeniona głębiej niż nam się wydaje...


Religijne wyobrażenie Boga/Bogini/Źródła jest zdala od tego co przejawiają nam Prawa Naturalne (działanie Archetypu Strzelca/Jowisza). Przyroda i natura rządzi się prawem inkluzywności – nie ocenia, nie wyklucza, akceptuje wszelaki wzrost i dywersyfikację życia na Ziemi, natomiast światopogląd religijny jest często oparty na zasadach wykluczania czyli ekskluzywności, która w historii przejawiła się np. poprzez krucjaty religijne, konflikty „w imię Boga”, konflikty na tle wierzeniowym itp. - to zdecydowanie nie jest w zgodzie z Prawami Naturalnymi.


W obecnym czasie, dzięki technologiom informacyjnym jakimi posługujemy się na co dzień, światopogląd społeczny formułuje się w zawrotnym tempie. Aby spojrzeć gdzie się obecnie znajdujemy, musimy również rozpatrzeć obecne położenie Saturna w Rybach, który do roku 2026 będzie kończyć swój cykl naturalny. Widzimy iż porządek jaki budował się przez ostatnie 30 lat, powoli traci swoją solidność i spójność, tradycje zostają podważone, autorytety wielkich religii powoli dążą do upadku. Jesteśmy więc na skraju nowego cyklu naturalnego Saturna, który rozpocznie się jego wejściem w Znak Barana w roku 2026, a także jego spotkaniem z Neptunem w Znaku Barana.


Obecny ruch Jowisza pokazuje nam gdzie skierować swoją uwagę, aby móc dostosować się do działania Praw Naturalnych.


Jowisz w Znaku Byka skieruje nas do wewnątrz, a także zachęci do tego abyśmy silniej polegali na tym co jest fizyczne, namacalne i solidne – na własnym światopoglądzie wykreowanym przez własne doświadczenia. Będzie to czas, w którym powinniśmy moim zdaniem skupić się na swoich własnych umiejętnościach i talentach i postawić całą stawkę właśnie na siebie samych. Tranzyt ten ma ogromny potencjał do rozwoju swoich umiejętności, a także wspiera on kontakt z własną esencją tego kim się czujemy i kim w rezultacie się stajemy. Znak Byka pozwoli nam uziemić się w swoim jestestwie a także zregenerować swoje zasoby energii życiowych. Jeżeli ktokolwiek zastanawiał się czy warto jest żyć wedle swoich życiowych zasad i wartości, teraz będzie na to moment i miejsce. Tranzyt Jowisza w Znaku Byka może również wzmocnić w nas sens tego czego potrzebujemy w życiu aby czuć się komfortowo w jego przepływie i nie zawsze musi być to komfort płynący ze sfery materialnej.


17 maja, dzień po tym jak Jowisz wkroczy w Znak Byka, Jowisz wykona również kwadraturę z Plutonem, który znajduje się nadal w Znaku Wodnika. Kwadratura typu rosnącego pomiędzy tymi planetami, skłania nas do tego abyśmy rośli poza swoje ograniczenia, nawet jeżeli oznaczałoby to „usunięcie” czegoś z życia. Często aby otrzymać obiecywany przez Jowisza wzrost, musimy stworzyć w swoim życiu przestrzeń i miejsce, człowiek jest bowiem ograniczony swoją własną formą w jakiej żyje, która posiada swoje limity. Inaczej mówiąc, nawet energię wzrostu operują w obrębie limitów pochodzących z formy w jakiej obcuje świadomość ludzka. A więc, jeżeli intuicja mówi nam iż czas zacząć coś nowego, bo tkwienie w tym samym miejscu powoduje stagnację, być może tego typu działanie Jowisza-Plutona, będzie punktem zwrotnym do tego aby nie patrzeć się dłużej za siebie.


19 maja odbędzie się Nów Księżyca w Znaku Byka. Będzie to cykl księżycowy w którym silniej odczujemy przejawy działania planet/punktów znajdujących się obecnie w Znaku Byka – Jowisza, Merkurego, Urana, a także Północnego Węzła Księżyca. Trajektoria ewolucyjna wskazuje nam obecnie jak ważna jest praca z Archetypem Byka, czyli uproszczeniem swojego życia, pracowaniem nad samowystarczalnością, a także komfortem czucia się „sobą” w swojej własnej skórze. Warto będzie głęboko zastanowić się jakiego rodzaju życie chcemy prowadzić, czy jesteśmy doceniani za to co robimy w swojej pracy, a także czy ludzie z jakimi obcujemy na co dzień reflektują życiowe wartości jakie sami posiadamy.


Bardzo ciekawie będzie również wyglądać przyszłe działanie planet w dniach 20-24 maja.


Tuż po Nowiu Księżyca, 20 maja, Mars wkroczy w Znak Lwa i pozostanie w nim do 11 lipca tego roku. Wkroczenie Marsa w Znak Lwa będzie również oznaczało iż stworzy on opozycję z Plutonem w Znaku Wodnika (21 maja), co daje nam niezwykle napiętą i dynamiczną konfigurację astrologiczną.


Opozycja Marsa z Plutonem, stworzy również kwadraturę z Jowiszem w Znaku Byka, a to w rezultacie utworzy nam aspekt półkrzyża w początkowych stopniach znaków stałych pomiędzy Marsem-Jowiszem-Plutonem.


Zarówno Mars jak i Jowisz, są planetami niezwykle aktywnymi i „zapalnymi” - powodują one ruch i rozwój wydarzeń.


Opozycja Marsa w Znaku Lwa z Plutonem w Wodniku, jest momentem kulminacyjnym wszelkich wydarzeń, które zapoczątkowały się na przełomie lutego/marca 2022 roku. To właśnie wtedy doszło do koniunkcji Marsa z Plutonem w Znaku Koziorożca (była tam również obecna Wenus). Opozycja to inaczej aspekt, który prezentuje nam najbardziej napięty moment w rozwoju cyklu danej pary planetarnej. Mars wraz z Plutonem tworzą parę planetarną, która reprezentuje obecny prąd ewolucji – Pluton dotyczy tej części procesu ewolucji, która dzieje się w sferze nieświadomej, natomiast Mars nosi inaczej miano tzw. „przedniej krawędzi ewolucji” i jego oddziaływanie jest namacalne i odczuwalne. Opozycja Marsa z Plutonem to inaczej moment zwrotny (lub też nie), który nawiązuje do czasu i okoliczności czegokolwiek co zaczęło się podczas koniunkcji tychże planet, a tak się składa, że właśnie na przełomie lutego/marca zaczął rozwijać się konflikt pomiędzy Rosją, a Ukrainą. Opozycja to moment w którym energię są najbardziej „rozdarte” i „skonfliktowane”, jest to moment w którym jesteśmy postawieni z drugiej strony, tego co rozpoczęło się podczas koniunkcji.


Cała konfiguracja obecnego na niebie półkrzyża jest więc momentem w którym to dziejący się obecnie konflikt może osiągnąć nowy poziom, lub też rozwinąć się się na inne państwa (obecność Jowisza i jego ekspansywnej energii, a także kwadratury która „zmusza” do podjęcia akcji).


Tranzyt Marsa w Znaku Lwa (20.05-11.07), jest również bardzo ważnym czasem, gdyż Mars jest w tym znaku dosyć silny i silnie przejawia się przez niego żywioł ognia. Mars w Znaku Lwa wzmacnia procesy samoaktualizacji człowieka, chęci dokonania czegoś wielkiego, a także chęci aktualizowania swojej własnej i niepowtarzalnej natury, która przejawiać się może w postaci wzmożonej kreatywności lub chęci pionierstwa. Dzięki Archetypowi Lwa, czujemy iż nasze życie na Ziemi coś znaczy, a także, że jesteśmy tutaj z jakiegoś powodu. Warto więc będzie wykorzystać tę energię w celu aktualizowania swoich planów, zwłaszcza jeżeli są one związane bezpośrednio ze swoimi zainteresowaniami. Z negatywnego punktu widzenia, tranzyt Marsa w Znaku Lwa ukazać może nam gdzie jesteśmy zbytnio egotyczni i zbytnio skoncentrowani na sobie, dodatkowo istnieje tutaj ryzyko zbyt „silnego” działania i nadużycia własnej siły. Jest to oczywiście kwestia zależna od tego jak wygląda indywidualny kosmogram każdego z osobna.


26 maja Mars w Znaku Lwa, ustawi się również w aspekcie kwadratury do Osi Ewolucji jaką są Węzły Księżycowe. Doda to nam dodatkowego napięcia ewolucyjnego na osi Skorpion/Byk, a napięcie to jest w stanie wytworzyć tzw. pominięty krok ewolucyjny, który w wypadku Marsa może być związany z brakiem obiektywnego poglądu na swoją sytuację. Podjęcie jakieś decyzji bez brania pod uwagę tego jakie konsekwencje będzie miała ona w stosunku innych, jest jak najbardziej możliwe w obecnym czasie. Jeżeli chodzi o aplikację tego czasu i aspektu w skali makro, istnieje tutaj potencjał podjęcia jednostronnych działań, bez brania pod uwagę innych państw, lub też nadużycie siły, Mars jako pominięty krok w ewolucji spowodować może silniejsze przejawy agresji, czy też nadużycia siły w dążeniu do swoich celów.


Pomyślności!

206 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page