top of page
  • Zdjęcie autoraBartłomiej Sawicki

Marzec 2024. Prognoza astrologiczna. Część 1/2 (01.03.24-15.03.24).

W marcu, a zwłaszcza od połowy miesiąca, zacznie nam się tworzyć stellium planet w Znaku Ryb. To zdecydowanie czas podsumowań i wyciągania wniosków. Saturn w Rybach jeszcze do 2026 roku będzie bacznie przyglądać się planetom podróżującym przez Ryby, „testując” to, czy obcujemy z duchowością na co dzień i czy jesteśmy w stanie dostrzec głębszy sens w wydarzeniach, które nas spotykają.


W drugiej połowie marca, 25 marca, czeka nas również pierwsze Zaćmienie w tym roku.


3 marca odbędzie się kwadratura Wenus w Znaku Wodnika, z Uranem w Znaku Byka. W tamtym miesiącu, zarówno Wenus, jak i Mars spotkały się najpierw z Plutonem w Znaku Wodnika, następnie wykonały wspólną koniunkcję, później ustawiły się w kwadraturze z Jowiszem w Znaku Byka, a teraz na przełomie marca, ustawią się w kwadraturze z Uranem w Znaku Byka.


Mars i Wenus podróżując wspólnie po tej samej części Zodiaku w Znaku Wodnika, zdecydowanie poruszają sprawy dotyczące relacji, porozumień, umów, sojuszy i dyplomacji. Obydwie planety, tuż po wspólnej koniunkcji rozpoczęły nowy cykl budowania relacji międzyludzkich, koniunkcja w Wodniku wskazuje na „przełom”, czy też wyzwolenie się z poprzednich, być może ograniczających zobowiązań.


Kwadratura Wenus z Uranem odbywa się w znakach, którymi te planety nawzajem władają, nadając aspektowi większej ważności. Sam aspekt kwadratury pomiędzy tymi planetami wymaga okazania się elastycznością w sferze relacji, a dodatkowo odbywa się on w Znakach, które są jakości stałej (Wodnik, Byk), które w swej naturze opierają się zmianom.


Tego typu konfiguracja, (do której dodaje się działanie Chirona blisko Pół. Węzła Księżyca w Baranie) jest w stanie wywołać narastający stres i napięcie wewnętrzne. W skali globalnej jest to odzwierciedlone narastającymi rozmowami i spotkaniami dotyczącymi kontynuacji/lub też nie, konfliktu na Ukrainie. Ostatnie spotkania NATO we Francji, rozmowa o wysłaniu/lub też nie, polskiego wsparcia wojskowego, odzwierciedlone jest kwadraturą Marsa i Wenus z Uranem.


Myślę, że należy tutaj wspomnieć o kolejnym astrologicznym kamieniu milowym roku 2024, jakim jest koniunkcja Jowisza z Uranem, 20 kwietnia 2024 r. Ostatnio nasilają się dyskusje na temat użycia broni atomowej w konflikcie. Nadchodząca koniunkcja Jowisza z Uranem może reprezentować poczucie jakoby, „coś wielkiego zbliżało się, na co wszyscy czekają, z mniejszym lub też większym entuzjazmem, ale jak już to nadejdzie, to świat „przetasuje” swoje karty”.


Archetypicznie, spotkanie Jowisza i Urana, jest faktycznie spektakularne, ponieważ łączą się energie wyolbrzymienia i ekspansji Jowisza, z energią przełomu, wyzwolenia się i innowacji Urana.

Jedynym problemem jest to, że planety te spotkają się w Znaku Byka, a ten jest jednym z najbardziej wycofanych, stałych i receptywnych znaków. Zbliżanie się do tej koniunkcji odczuwalne być może jako narastający wewnętrzny konflikt, który buduje swoje napięcie, ponieważ nie jesteśmy w stanie okazać się dystansem i nie widzimy rzeczywistości poza swoimi ograniczeniami. Gdy istnieje zbyt duży nacisk na energie Byka, człowiek tkwi w tym co sprawia komfort i wygodę, do czasu, gdy siły ewolucyjne nie upomną się o niego i nie zmuszą do podjęcia ryzyka, którym jest „poruszenie” owej byczej, strefy komfortu.


Uran w Znaku Byka (2018-2026) od długiego już czas stara się zwrócić uwagę na sprawy tj. samowystarczalność, zabezpieczenie przeżycia na poziomie fizycznym, gospodarki krajowe, wymiana towarów, pożywienie etc. Zbliżający się do niego Jowisz jedynie sprawdzi jak daleko zaszliśmy w procesie indywiduacji Archetypu Byka. Swoją drogą, koniunkcja Jowisza z Uranem w Byku jest sprzyjająca, jeżeli chodzi o ryzyko, rozwój nowych technologii, inwestowanie w przyszłość etc.


5 marca, Mars w Znaku Wodnika zacznie tworzyć trygon z Południowym Węzłem Księżyca w Znaku Wagi. Aspekt ten potrwa do 23 marca. Jest to sprzyjający wiatr w żagle, zwłaszcza jeżeli chodzi o budowanie nowych relacji, partycypacje w grupie, łączenie się ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi.


8 marca, odbędzie się koniunkcja Merkurego z Neptunem w Znaku Ryb. Koniunkcja ta sprawić może Dzień Kobiet bardziej magicznym, bardziej „duchowym”, ponieważ Merkury, planeta, która włada myślą i jej przepływem, spotka się z Neptunem, planetą symbolizującą duchowość, wiarę i Źródło. Warto będzie poświęcić chwilę na praktykę duchowości w swoim własnym życiu, nawet jeżeli jest to cichy moment, sam na sam w swojej własnej przestrzeni. Spotkania Merkurego i Neptuna nie sprzyjają koncentracji mentalnej, ale sprzyjają natomiast łączeniu się z naturą, uczeniu się o duchowości i dostrzeganiu świata duchowego w życiu na co dzień. Neptun symbolizuje bowiem Źródło, które dało początek życiu, które następnie ewoluowało, aż do formy, w jakiej przejawia się w człowieku. A więc będzie to Dzień Kobiet na sterydach, w końcu płeć żeńska w pewnym stopniu symbolizuje znaczenie Źródła.


9 marca odbędzie się kolejna kwadratura planety osobistej wraz z Uranem. Po Wenus (3 grudnia), kolejną planetą, która wykona kwadraturę z Uranem będzie Mars. Kwadratura Marsa, odbywająca się tydzień po kwadraturze Wenus, jest o wiele silniejsza w swojej manifestacji. Mars oznacza wolę człowieka i umiejętność decydowania – jest więc planetą aktywizującą i mobilizującą życie. Kontakty Mars-Uran wiążą się często z przyspieszeniem „akcji” na Ziemi. Podczas tego typu tranzytów jesteśmy zmobilizowani do tego, aby w naszym życiu „coś się zmieniło”, nawet jeżeli związane to jest z wywróceniem swojego życia do góry nogami. Warto będzie okazać się dodatkową ostrożnością w podróżach, ponieważ kwadratura ta jest w stanie wzbudzać impulsywność i nieprzewidywalność swoich odruchów.


Z praktycznej perspektywy, działanie Marsa i Wenus wraz z Uranem może być okresem, który sprzyja podejmowaniu indywidualnych, kreatywnych decyzji, nastawionych na własny rozwój. Jeżeli życie zmienia się przed naszymi oczami, właściwą odpowiedzią byłoby serfowanie na fali owych zmian, w przeciwieństwie do starania się zatrzymania życia „tak jak było”.


10 marca czeka nas Nów Księżyca w Znaku Ryb. Nów ten ustawi się w aspekcie sekstylu z Uranem w Znaku Byka. Jest to konfiguracja Nowiu, która silnie wskazuje na potrzebę wycofania się i poszukiwań wewnętrznych. Sekstyl Nowiu z Uranem w Byku wspiera poszukiwania duchowe w naturze. W obecnych czasach, Internet przepełniony jest różnymi sposobami tego jak można praktykować duchowość. Większość z prezentowanych idei i ścieżek rozwoju jest raczej związana z drogą intelektualnego rozwoju, zapominając, iż istnieje również droga tzw. mistycyzmu. Mistycyzm reprezentowany jest przez Archetyp Ryb i jest to droga do zrealizowania siebie poprzez bezpośrednie doświadczenia duchowe. Często zapominamy, iż Źródło czy też Bóg/Bogini, którego szukamy jest bliżej niż nam się wydaje. Najbliższym nam przejawem działania uniwersalnych Praw Natury jest przyroda, której to prawa zdefiniowały człowieka na pierwszym miejscu, jeszcze przed powstaniem religii i kultów.


Nów Księżyca w Znaku Ryb warto więc spędzić na wyciszeniu siebie w przyrodzie, sprzyja temu sekstyl Nowiu z Uranem, który stymulować będzie nasz dialog wewnętrzny – cichy wewnętrzny głosik, który w swoim sednie jest naszą personalną rozmową ze Źródłem.


Tego samego dnia, Merkury wykona ingress w Znak Barana i pozostanie w nim aż do 15 maja. Merkury tak długo pobędzie w Znaku Barana, z powodu jego nadchodzącej retrogradacji. Jeżeli wrócicie pamięcią do lutego, 19 lutego odbyła się koniunkcja Chirona wraz z Północnym Węzłem Księżyca w Znaku Barana. Tematem tego spotkania było i nadal jest, leczenie swojej niezależności, decyzyjności i przyzwolenia na „bycie sobą”. Podczas tranzytu Merkurego w Baranie, tematy te odświeżą się i zaczną pojawiać się na pierwszym planie. Wydaje mi się, że spotęguje to również rozmowy o poborze wojskowym w Polsce, a także wzmoże potrzebę rozmowy o podjęciu kolejnych kroków w sprawie konfliktu na Ukrainie. Przyszła retrogradacja Merkurego w tym znaku, również wskazuje na „niepewność”, co do obranego już kierunku wydarzeń.


Dnia 11 marca odbędzie się ingress Wenus w Znak Ryb. Wenus jest obecnie władczynią Południowego Węzła Księżyca w Znaku Wagi, a zmiana znaku, w jakim przebywa, wpływa na dynamikę Osi Ewolucji. Rybia Wenus będzie uczyć nas tego czym są zdrowe granice w relacjach. Naturą Znaku Ryb, w którym będzie Wenus, jest rozmycie i rozpraszanie barier, które uniemożliwiają nam dostrzeżenie Jedności. Okres od 11 marca do 6 kwietnia, Wenus spędzi na ukazywaniu nam możliwości uduchowiania relacji, w których się obecnie znajdujemy. Ponieważ Znak Ryb dotyczy spraw, które zazwyczaj są ukryte, łatwiej nam będzie dostrzec ewentualną dysfunkcyjność w obrębie relacji.


Wenus w Rybach ukaże nam również naturę swoich oczekiwań w stosunku do partnera lub idąc głębiej, do jakie życia prowadzimy. Archetyp Ryb dotyczy bowiem natury marzeń, jakie posiadamy: wymarzony partner, wymarzona praca, rodzina etc. - nierzadko jednak marzenia są dalekie od rzeczywistości, a gdy Wenus przebywa w Znaku Ryb, naturalnie „testuje” nasze oczekiwania względem życia.


Pomyślności!

212 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page