top of page
  • Zdjęcie autoraBartłomiej Sawicki

Nów Księżyca w Wodniku.


Nów Księżyca w Znaku Wodnika.


Moi drodzy, mamy dzisiaj Nów w znaku Wodnika, który delikatnie wprowadza w ruch zmianę energetyczną, która zaczęła się w połowie stycznia.


Koniunkcja Plutona i Saturna w Koziorożcu, która miała miejsce 12 stycznia, symbolicznie oznacza początek destrukcji nieaktualnych już systemów i przedawnionych sposobów radzenia sobie z uczestniczeniem w społeczeństwie. To jak do tej pory daliśmy sobą zarządzać i jak pozwoliliśmy ingerować prawu i systemowi w życie prywatne, musi się w końcu zmienić. Koniunkcję tą obrazuje obecna sytuacja polityczna i ruch na arenie międzynarodowej. Sprzeczki słowne, próby przeistoczenia historii lub pokaz siły, to niektóre z zagadnień, które mogą obrazować wspólne działanie Plutona i Saturna.


W momencie, gdy jakiś cykl kończy się i zaczyna nowy, mamy możliwość wytworzenia w sobie obiektywizmu, który pomoże nam zrozumieć, co tak naprawdę się kończy i co ma wejść na miejsce „starej rzeczywistości”. Obiektywizm wiąże się z dystansem i obserwowaniem z dystansu całokształtu przeszłych zachowań, przeszłego radzenia sobie z życiem. Sprawia to, że często, gdy spojrzymy obiektywnym okiem na nasze własne życie, widzimy, że ponawiamy stare schematy radzenia sobie z życiem, wpajane nam przez społeczeństwo, rodzinę i otoczenie. Powstaje pytanie:


Jak długo możemy radzić sobie z codziennością w ten sam sposób?


Większość ludzi posiada wyryte w sobie zasady postępowania, które niekoniecznie odzwierciedlają indywidualność danej osoby. Jest to spowodowane tym, że bierzemy na siebie indoktrynację zasadami i normami, które pozwalają nam uczestniczyć w społeczeństwie. Musimy podlegać zasadom, jakie uznawane są powszechnie, aby zdrowo i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.


Jednak, w momencie, gdy na horyzoncie pojawia się zmiana i czujemy tę zmianę, możemy albo okazać się obiektywnością w stosunku do tego, co nowe i dopiero pojawia się, bądź możemy za wszelką cenę bronić tego, co stare, ponieważ wiążemy z tym nasze bezpieczeństwo.


Dzisiejszy Nów w Wodniku jest w kwadraturze do Urana w Byku, który włada archetypem Wodnika.


Mamy możliwość odczepienia się na chwilę od rzeczywistości i zastanowienia czy aby na pewno jesteśmy prawdziwi w życiu, jakie prowadzimy. Mam wrażenie, że rzeczywistość, w której tkwimy obecnie, nie może już dłużej znieść radzenia sobie z nią w taki sam sposób. Ludzie są już znudzeni odgrywaniem tej samej sceny, gdzie w tle trzeszczy gramofon z płytą, której od lat nikt nie raczy zmienić.


Obiektywizm pozwoli nam zaobserwować, gdzie popełniamy błąd, radząc sobie z życiem wciąż w ten sam nudny sposób, który ani nie daje nam radości, ani nie rozwiązuje teraźniejszych problemów. Potrzebujemy nowych rozwiązań, które oparte są bardziej na zasadzie „włączania i akceptacji” niż „wykluczania i ignorancji”.


Dzisiejszy Nów w Wodniku to dobry moment na retrospekcje na temat kursu swojego życia. Ponieważ robi on kwadraturę do Urana w Byku, mamy możliwość zrobienia kroku w stronę indywidualizacji, która może być uzyskana jedynie poprzez wykazanie się obiektywizmem.


Uran od jakiegoś już czasu znajduje się w znaku, który odpowiada za wartości i wewnętrzną relację z samym sobą, czyli znaku Byka.


Warto jest wykorzystać obecny cykl księżycowy w celu rewaluacji swojego poczucia wartości i tego, jak odnosimy się do prywatnych zasobów materialnych.


Co stanowi dla Ciebie wartość? Co cenisz w sobie i w innych?


Ponieważ Pluton i Saturn w Koziorożcu działają jako bardzo silny punkt przyciągania do tego, co wiąże nas z przeszłością, warto zaobserwować, gdzie pojawiają się pęknięcia w fundamencie tego, co znamy i z czym się utożsamiamy.


Gdy spojrzysz obiektywnie na swoje życie, z pewnością zauważysz, że istnieją nowe możliwości i nowe sposoby podejmowania decyzji. Na pewno jest coś, co można byłoby zrobić inaczej.


Świat jest w ciągłym ruchu, wymaga to więc nowych rozwiązań i nowego podejścia.


To od nas samych zależy czy postawimy odważny krok w stronę „nowego”, czy też będziemy tkwić na statku, którego przeznaczeniem jest utonięcie…


Jedyną stałą we Wszechświecie, jest zmiana.


Pomyślności!

216 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page