top of page

Nów Księżyca w Znaku Bliźniąt - 10.06.21.10 czerwca czeka nas Nów Księżyca w Znaku Bliźniąt, który jest również częściowym Zaćmieniem Słońca w Znaku Bliźniąt.


Co ciekawe, w Nowiu będzie również uczestniczyć Merkury, który naturalnie włada Znakiem Bliźniąt, a dzień później wykona on koniunkcję ze Słońcem. Oznacza to, iż jesteśmy w połowie procesu retrogradacji Merkurego, a dni 10-11 czerwca będą jej “sercem”. Retrogradacja Merkurego podczas której jesteśmy będzie trwała do 22 czerwca.


Jeżeli zastanowilibyśmy się nad Archetypem Bliźniąt, jedną z pierwszych cech, jakie przejawia ten archetyp jest ciekawość i chęć gromadzenia informacji z otaczającego nas świata. Ten archetyp stanowi również pomost łączący subiektywną percepcję rzeczywistości z rzeczywistością, która już istnieje i którą dzielimy między sobą.


Oś Znaków Strzelec/Bliźnięta dotyczy przede wszystkim systemu przekonań, jaki posiadamy na poziomie kolektywnym, ale i indywidualnym.


Zaćmienie Słońca jest również Nowiem Księżyca, co ciekawe ten Nów jest również pierwszym Nowiem po obecnej opozycji Marsa z Plutonem (5 czerwca), która wprowadziła nas w drugą część rozwoju cyklu Marsa i Plutona.


Zaćmienie Księżyca w Strzelcu, które odbyło się 26 maja, dotyczyło podsumowania pierwszej połowy cyklu Marsa i Plutona, natomiast ten Nów wprowadza nas w cykl rozprzestrzenienia, który potrwa do marca 2022.


Musimy pamiętać, że nadal jesteśmy w trakcie retrogradacji Merkurego, a tak się składa, że obecny Nów Księżyca w Bliźniętach jest władany Merkurym.


Można więc powiedzieć, iż jest to doskonały moment na zaczęcie czegoś nowego, ale poprzez eliminacje w życiu tego, co nie spełnia w nim dłużej swojej roli.


Dzień później, 11 czerwca koniunkcja Merkurego ze Słońcem, „naświetli” przekonania i nastawienie do życia, które hamuje nas w swoim rozwoju i jedynie blokuje miejsce na „nowe”.


Nów ten jest też w aspekcie kwadratury do Neptuna, co może wprowadzić delikatną dezorientację, ponieważ aspekty Merkurego-Neptuna, mają na celu pokazać nam jak mało wiemy o świecie i jak ograniczona jest ludzka percepcja rzeczywistości.


Posiadając Ego, widzimy świat poprzez jego pryzmat. Ego porównać można do naczynia, które posiada specyficzny dla każdego kształt, w który wlana jest świadomość. Ów kształt jest manifestacją pierwiastka duchowego, który zainicjował wstąpienie ducha w materię.


Kwadratura Neptuna z Merkurym w retrogradacji, który jest władcą Zaćmienia zaprasza nas do tego, abyśmy skupili się na „większym obrazku”, w który wpasowuje się życie każdego z nas i zaczęli dostrzegać znaczenie poszczególnych sytuacji, które nas do tej pory spotkały.


Warto jest również zastanowić się, czy nie nosi się w sobie poglądów, których natura jest przeciwstawna.


Być może jest to czas, który pomoże nam przybliżyć się do swojej wewnętrznej prawdy i zaobserwować gdzie w życiu kompensowaliśmy życie wedle swoich przekonań, kosztem potrzeby przynależności i akceptacji.Spokojnego Nowiu/Zaćmienia w Znaku Bliźniąt!

bottom of page