top of page
  • Zdjęcie autoraBartłomiej Sawicki

Styczeń 2024. Prognoza astrologiczna. Część 1/2 (01.01.23-15.01.23).
Styczeń jest dosyć ważnym miesiącem tego roku, ponieważ po raz kolejny Pluton zacznie stawiać swoje kroki w Znaku Wodnika (21 stycznia). Pluton powróci jeszcze na krótki czas w Znak Koziorożca, ale począwszy od 19 listopada, pozostanie w nim już „na dobre”...


Ważnymi dniami stycznia są przede wszystkim 20-21 stycznia, kiedy to Pluton wykonywać będzie koniunkcję ze Słońcem na wierzchołku archetypów Koziorożec/Wodnik – niezwykle wybuchowa i dosyć agresywna koniunkcja. Kontakty Plutona ze Słońcem są często dynamiką siły/bezsilności, a w skali globalnej czasami oznaczać mogą przejaw siły jednego podmiotu nad drugim, np. jednego państwa nad drugim, czy też chęć dominacji politycznej. Z perspektywy osobowej, możemy odczuwać silny przypływ sił i chęci do tego, aby coś w swoim życiu zmienić, czy też wyzwolić się od czegoś, co ściągało nas w dół.


W dniach 1-3 stycznia, Merkury kończyć będzie swoją retrogradację, w której to był od 14 grudnia. Retrogradacja ta odbyła się w znakach Koziorożec/Strzelec, czyli archetypach Zodiaku, w dużej mierze dotyczących partycypacji człowieka ze sferą społeczną. Retrogradacje Merkurego często skłaniają nas do głębszych przemyśleń i odcedzenia myśli zbędnych, które jedynie przesłaniają nam zrozumienie swojej prawdziwej natury.


Podczas gdy Merkury cofał się przez Znak Koziorożca, silniej poruszał potrzebę zastanowienia się nad tym, jak wygląda świat zewnętrzny w jakim funkcjonujemy. Gdy świat zewnętrzny nie odzwierciedla tego, co możemy i chcielibyśmy osiągnąć w życiu, pojawić się może silna zaduma nad swoim życiem, a także zachwianie poczucia bezpieczeństwa egzystowania w zbudowanym swoimi decyzjami i akcjami „świecie”.


Ten okres (14.12.23-23.12.23) działania Merkurego (Rx) w Koziorożcu mógł nam również ukazać naturę naszych pragnień i ambicji i dać odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego świat, który sam zbudowałem, wygląda tak, a nie inaczej?”. Mogły pojawić się wtedy przemyślenia na temat kariery, pieniędzy i relacji rodzinnych.


W okresie od 23 grudnia do 3 stycznia, Merkury retrogradował w Znaku Strzelca, co zmieniło nieco sposób jego działania. W tym czasie planeta ta starała się wymóc na nas zupełną szczerość i spojrzenie na siebie samych poprzez pryzmat personalnej prawdy. Merkury (Rx)w Strzelcu skłania do refleksji na temat swojego życia i do dostrzeżenia go takim, jakie jest, nawet jeżeli pojawiają się w nim aspekty cienia, z którymi nie chcemy mieć do czynienia. Archetyp Strzelca włada szczerością, a jeżeli w jakimś aspekcie życia „kłamaliśmy” lub w jakiś sposób zabarwialiśmy rzeczywistość, w tym okresie mogło to być nam ukazane.


Jeżeli podczas napiętej i dynamicznej świątecznej atmosfery mieliśmy czas na pobycie samemu i refleksję, to jak najbardziej odrobiliśmy pracę domową tejże retrogradacji Merkurego.

Merkury będący już w ruchu prostym ponowi swoją drogę przez stopnie Zodiaku, w których retrogradował, po to, abyśmy mogli poukładać sobie swój świat na nowo, czyli inaczej zastosować się do czegokolwiek co wynikło z przemyśleń nad powyższymi tematami.


4 stycznia Mars wkroczy w Znak Koziorożca i pozostanie w nim do 13 lutego. Oznacza to, iż Mars zacznie zbliżać się do koniunkcji z Plutonem, który będzie już w Znaku Wodnika. Mars i Pluton tworzą parę planetarną, która spotyka się ze sobą co mniej więcej 2 lata, powodując kolektywny impuls ewolucyjny.


Do koniunkcji Marsa z Plutonem w Znaku Wodnika dojdzie 14 lutego, oznacza to, iż do tej pory Mars i Pluton będą w tzw. fazie balsamicznej, podsumowującej cały cykl tejże pary planet, trwający od 3 marca 2022 roku. Cokolwiek działo się na świecie lub też w życiu indywidualnym od tego momentu, osiąga teraz moment kulminacji. Wydaje mi się, iż, zwracając uwagę na ingress Plutona w Znak Wodnika, a także nadchodzącą koniunkcję Plutona z Marsem w Znaku Wodnika, zobaczymy jak wielu wpływowych ludzi, organizacji lub też państw powoli zacznie osiągać swój koniec.


Ten ingress Marsa w Znak Koziorożca podsumowuje długą „erę”, w której to koniunkcje Marsa z Plutonem odbywały się w Znaku Koziorożca. Począwszy od listopada tego roku, koniunkcje te będą działy się w Znaku Wodnika, co symbolicznie daje do zrozumienia, iż wkraczamy w Erę Wodnika i zacznie to być powoli odzwierciedlane w naszym życiu codziennym.


Ostatnie podrygi Marsa w Koziorożcu ukazać nam mogą elementy życia własnego, ale i świata, które są represjonowane i tłumione. Zobaczymy jak osoby/instytucje, które są obecnie u władzy za wszelką cenę będą chciały narzucić nam swój autorytet, zapominając iż era hierarchii społecznej i wykluczenia powoli skłania się ku końcowi. Tranzyt Marsa przez Znak Koziorożca warto jest spędzić na ukierunkowaniu swoich działań na długoterminowe plany, które idą w parze z naszymi ambicjami i celami. Mars w tym znaku może uzyskać lepszą koncentrację swoich energii, wspomaga również dyscyplinę w działaniu.


9 stycznia odbędzie się kwadratura Merkurego w Strzelcu, z Neptunem w Znaku Ryb. Dzień ten okazać się może chwilowym „zamieszaniem” mentalnym, w którym to trudniej będzie ukierunkować swoje myśli i decyzyjność. Kontakty Merkurego (logika) z Neptunem (rozmycie/iluzja), czasami przyćmiewają umiejętność myślenia dedukcyjnego i stajemy się bardziej rozkojarzeni. Jest to raczej dzień, który bardziej sprzyja pracom artystycznym aniżeli skoncentrowanej energii mentalnej.


10 stycznia odbędzie się sekstyl pomiędzy Marsem w Znaku Koziorożca a Saturnem w Znaku Ryb. Aspekt ten umacnia obecne już działanie Marsa w Koziorożcu, które sprzyja ukierunkowaniu swojej energii w sposób skrupulatny i zdyscyplinowany. Harmonijny aspekt sekstylu pozwala trzymać na wodzy nieokiełznane marsjańskie energie, którym to Saturn stawiać będzie zdrowe granice. Saturn wcale nie jest taki straszny jak go malują, a tak w prawdzie, funkcją tej planety jest ustawienie naszego życia na odpowiedni tor. Sekstyl z Marsem jedynie koncentruje naszą uwagę, na tym, co jest właściwe dla nas samych, w przeciwieństwie do działania z powodu oczekiwań, jakie ma w stosunku do nas np. rodzina czy kraj.


11 stycznia odbędzie się Nów Księżyca w Znaku Koziorożca. Moim zdaniem, ten Nów uaktywni personalne znaczenie ingresu Marsa w Znak Koziorożca, a także niedawnej retrogradacji Merkurego w Znakach Koziorożec/Strzelec.


Ten Nów odbędzie się w aspekcie półkrzyża do Węzłów Księżycowych w Znakach Baran/Waga. Planety i światła ustawiające się w kwadraturze do Osi Ewolucji, posiadają o wiele silniejsze znaczenie, ponieważ uaktywniają one dynamikę czasu i tego, jak wpływa on na nasze życie.

Nów w Koziorożcu uaktywni w nas potrzebę okazania się dorosłością w stosunku do tego, jakie decyzje podjęliśmy w naszym życiu do tej pory, ale również uaktywni on sferę relacji, jakie posiadamy z innymi, w tym relacji rodzinnych.


Gdy aktywowany jest krzyż znaków kardynalnych Baran/Rak/Waga/Koziorożec, mamy do czynienia z dynamiką przejawiania się człowieka w sytuacjach socjalnych. Osoby, które reprezentują saturniczny poziom świadomości, często wiążą swoje poczucie przynależności z realizowaniem oczekiwań, jakie ma w stosunku do nas rodzina, państwo, czy np. rodzice, którzy stanowią pierwszy wzór autorytetu zewnętrznego. Problem pojawia się, wtedy gdy dusza człowieka, poprzez swój rozwój, zaczyna identyfikować się z coraz to szerszymi aspektami życia, które wykraczają poza tzw. proces uwarunkowania środowiskowego. Indywiduacja duszy polega na dojściu do sedna samych siebie, często poprzez odrzucenie uwarunkowań środowiskowych, co często wiąże się z czasami nieoczywistym, buntem względem norm społecznych i oczekiwań, jakie ma w stosunku do nas świat zewnętrzny.


Nów, który ustawi się w półkrzyżu do Osi Węzłów, wskazuje w dużej mierze na wykazanie się dorosłością nakierowaną na zaakceptowanie tego, iż każdy z nas ma swoją indywidualną drogę, którą powinien kroczyć, nawet jeżeli jest to niezrozumiałe przez innych i nawet gdy wiąże się to z dezaprobatą osób, które uczestniczą w naszym życiu. Takie samo nastawienie powinniśmy przejawić w stosunku do osób, które być może według nas samych popełniają błędy lub kroczą niewłaściwą ścieżką.


Obecnym wyzwaniem Północnego Węzła Księżyca w Znaku Barana jest okazanie się niezależnym pionierem w swoim własnym życiu, co wiąże się z odwagą (Baran) do podejmowania decyzji, które mają na celu przede wszystkim nasze własne dobro. „Pułapką” Południowego Węzła w Znaku Wagi jest obecnie, życie „pod innych” i kierowanie się opiniami innych ludzi. Południowy Węzeł ukazuje nam również relacje, w których jesteśmy zbytnio „zakleszczeni” – są to relacje współzależne, w których to prawie nigdy nie istnieje równowaga, a jedna ze stron idzie na kompromis.


Przez cały rok 2024, Oś Węzłów Księżyca znajdować się będzie nadal w Znakach Baran/Waga, a więc tematyka równości w relacjach, oczekiwań i dyplomacji będzie ciągle obowiązywać.


Pomyślności!

147 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page