top of page

Tranzyt Węzłów Księżyca w Znakach Skorpiona i Byka (18.01.22-17.07.23).
Tranzyt Węzłów Księżyca wskazuje nam z jakimi zagadnieniami ewolucyjnymi zmaga się obecnie nasz cały ludzki kolektyw.


Od maja 2020 roku, Węzły Księżycowe tranzytowały w Znakach Bliźniąt i Strzelca. Mogliśmy zaobserwować jak silny wpływ na kształtowanie się opinii publicznej mają środki masowego przekazu.


Zatraciły się granice pomiędzy czyjąś personalną opinią na dany temat, a faktami, czy też statystykami. Widzieliśmy jak w świecie politycznym, ale i medialnym np. na platformie YouTube, używana jest cenzura w celu ukrywania niewygodnych czy też nieprawidłowych wedle statusu quo treści. Mogliśmy zaobserwować walkę zdrowego rozsądku z nowoczesnymi wytworami "współczesnej nauki". Społeczeństwo dawno nie było aż tak silnie spolaryzowane względem światopoglądowego podejścia do natury życia.


18 stycznia 2022 roku, Węzły Księżycowe wkroczyły w znaki Skorpiona i Byka i pozostaną tam aż do 17 lipca 2023 roku. Tranzyt Węzłów trwa około 18 miesięcy, a podczas tego okresu czasu, w skali kolektywnej uaktywnia się działanie archetypów w jakich przebywają. Dotychczasowy tranzyt Węzłów w znakach Bliźniąt i Strzelca był raczej "elastyczny" w swoim działaniu, ponieważ znaki te posiadają jakość zmienną.


Okres w który obecnie wkraczamy będzie o wiele silniejszy w swoich efektach, ponieważ oś znaków Skorpiona i Byka posiada jakość stałą - typ energii, której zadaniem jest "ciągłość" i stabilizacja. Problemem jest jednak to iż znaki Skorpiona i Byka i to co zachodzi pomiędzy nimi dotyczą procesu ewolucji/inwolucji, czyli metamorfozy jednej formy w drugą i wkraczamy obecnie w sam środek tego procesu, w którym to "stare" przekształca się w "nowe".


Tranzyty ciał/obiektów astrologiczny przez Znak Skorpiona bardzo często obfite są w gruntowne i nieodwracalne zmiany, Skorpion włada bowiem procesem metamorfozy, w której to stare formy i struktury do jakich przywykliśmy zostają zniszczone w celu poruszenia "stagnacji" do jakiej przywykliśmy.


Proces ten przypomina przeobrażenie się gąsienicy w motyla, która aby móc dalej żyć, nie ma innego wyboru niż pozostawienie za sobą starej formy, która ogranicza jej potencjał.Węzeł Południowy w Znaku SkorpionaWęzeł Południowy

Południowy Węzeł Księżyca ("Ketu"), symbolizuje zagadnienia, nad którymi musimy się świadomie zastanowić i do których powinniśmy podejść w nowy sposób.


Często spotykam się ze stwierdzeniem jakoby Południowy Węzeł Księżyca reprezentował sprawy, które są nam dłużej niepotrzebne i nad którymi nie powinniśmy się dłużej skupiać, ponieważ są one związane z przeszłością, czyli są "gdzieś tam, kiedyś, dawniej" i są one nieistotne...


Moim zdaniem jest to łudzące i mylne podejście do tematyki Węzłów Księżyca, ponieważ przeszłość i to co się w niej wydarzyło, każdego dnia i każdej sekundy bezpośrednio wpływa na nasze postrzeganie teraźniejszości.


Czy możemy więc zupełnie "odejść" od znaczenia Węzła Południowego i o nim zapomnieć?


Raczej nie... To co jednak możemy zrobić, to zastosować i zaaplikować jakości Węzła Północnego, w nowe podejście do Węzła Południowego - w ten sposób uzyskujemy nową perspektywę na sprawy "przeszłe", a to z kolei pomaga nam podjąć adekwatne decyzję w "tu i teraz" usadawiając nas w samym środku procesu ewolucji.


Brak refleksji i powszechnie sugerowane "odejście" od wpływów Węzła Południowego jest praktycznie niemożliwe, z prostego powodu: naturą człowieka jest dążenie do zaspokojenia swojego poczucia bezpieczeństwa (Byk), a jeżeli dodamy do tego aspekt czasowy, bezpieczeństwo będzie zazwyczaj związane z tym co znamy, z tym "jak było kiedyś"...


Lgniemy do komfortu i tego co znamy z przeszłości jak przysłowiowa ćma do ognia...


Archetyp Skorpiona

Co takiego reprezentuje więc Znak Skorpiona, w którym przebywa Węzeł Południowy?


Przede wszystkim, jako archetyp stałej wody (stałe emocje, stałe uczucia), Skorpion uczy nas zaufania. Skorpioniczne zaufanie jest głębokie, a jakość tego zaufania można wyobrazić sobie porównując ten wodny archetyp, do głębokiego jeziora, z nieporuszoną, niczym nie zmąconą taflą wody.


Paradygmat Astrologii Ewolucyjnej ma bardzo wiele wspólnego z Archetypem Skorpiona, ponieważ to właśnie dzięki niemu dochodzi do wzrostu, dochodzi do "wyjścia" poza to co jest dla nas znane, do złączenia się z tym, co jest dla nas symbolem siły i wzmocnienia, abyśmy mogli przebić się przez nasze ograniczenia. Dlatego też Skorpion związany jest z seksualnością i płodnością, gdyż dosłownie poprzez pożądanie i seks, łączymy się z drugą istotą, aby stworzyć zupełnie nowe życie.


Zasadniczo, punktem wyjścia w archetypicznym procesie ewolucji, jaki wskazuje nam oś Znaków Skorpion/Byk, jest Byk, nasza strefa komfortu, nasze własne zasoby/talenty, nasza samoseksualność.


Można powiedzieć, iż"startujemy" z Archetypu Byka (komfortu) i wychodzimy poza swoje limity i bezpieczeństwo, kierując się w stronę Archetypu Skorpiona - łączymy się ze sprawami/rzeczami/osobami, które egzystują poza nami, ponieważ są one dla nas symbolem wzrostu i siły. Jest to proces metamorfozy i przemiany, w którym to "wchłaniamy" owe symbole siły w siebie, aby się wzmocnić i w rezultacie zmieniamy się. Takim symbolem siły może być cokolwiek, co przyciąga nas na poziomie instynktownym swoim magnetyzmem (skorpionicznością) - może to być ciekawa osoba, książka, wiedza, status, pieniądze etc. - cokolwiek, co wzbudza w nas motywację i budzi pragnienie zjednania się z tym.


"No dobrze, ale jak tyczy się to tranzytu Węzłów Księżyca, w którym to Południowy Węzeł ("przeszłość") jest w Znaku Skorpiona? Czy nie mieliśmy się pozbywać owych jakości i wyzwalać z nich? Czy to znaczy, że mamy przestać ewoluować i rozwijać się skoro Ketu jest w Znaku Skorpiona?"


Tranzyt Południowego Węzła w Skorpionie dosłownie oznacza, iż kwestionujemy sprawy, które do tej pory były katalizatorem i wehikułem wzrostu. Tracimy zaufanie do dotychczasowych symboli siły, które dawały nam motywację i chęć do działania.


Archetyp Skorpiona na Południowym Węźle Księżyca ma to do siebie, iż często daje nam powtarzające się przesłanki i przeczucia dotyczące tego na czym już dłużej nie możemy polegać, ponieważ źródło, z którego czerpaliśmy wzmocnienie, wyczerpało się. Dla każdego źródłem tym będzie co innego. Sprawa komplikuje się jednak, gdy ignorujemy i spychamy na bok to co podpowiada nam intuicja.


Proces ewolucji (działanie osi Skorpion/Byk), czasami wprowadza owe ewolucyjne zmiany w postaci destrukcji, szoku, zniszczenia, ale tylko jeżeli ignorujemy powtarzające się przeczucia. Jeśli pozostajemy ignorantami i tkwimy w swojej strefie komfortu, pomimo tego, iżwiemy że musimy coś zmienić, życie może dać nam "pstryczka w nos", w postaci sytuacji, która usunie obiekt naszych przyzwyczajeń, z którego dawno powinniśmy już zrezygnować.


Dobrym przykładem tego, jak działa archetyp Skorpiona, są relacje, których termin ważności i przydatności z perspektywy rozwoju już dawno minął, ale nadal z jakiegoś powodu tkwimy w uzależnieniu do partnera, prawdopodobnie dlatego że przywiązujemy się do poczucia bezpieczeństwa jakie nam daje. To samo tyczy się wszelkich używek, nałogów i złych nawyków, które alarmują nas o swoim destruktywnym działaniu zazwyczaj, gdy jest już za późno.


Pluton - władca Południowego Węzła Księżyca w Znaku Skorpiona.


Ponieważ Południowy Węzeł Księżyca znajduje się w Znaku Skorpiona, posiada on również planetę-władcę, która nim włada. W tym wypadku jest to Pluton, ponieważ jest on nowoczesnym władcą Skorpiona. Rozpatrzenie położenia władcy danego znaku, umożliwia nam pozyskanie dodatkowych informacji dotyczących tego, jak wyglądać będzie nadchodzący czas.


Podczas całego 18-miesięcznego tranzytu Węzłów na osi Znaków Skorpion i Byk, Pluton przebywać będzie w Znaku Koziorożca. W tym znaku jest on już od 2008 roku i pozostanie w nim mniej więcej do 2024 roku.


Oznacza to więc, iż podsumowujemy bardzo długi okres czasu (2008-2024), okres tranzytu Plutona w Znaku Koziorożca.


Skoro więc Południowy Węzeł znajduje się w Skorpionie, a jego władca, Pluton, w Znaku Koziorożca - do czego więc tracimy zaufanie i nabieramy podejrzeń?


Do panującej na świecie hierarchii systemowej, do autorytetów politycznych, do stosowania się do zasad i ograniczeń jakie narzuca na nas rząd/społeczeństwo. Coraz to silniej widzieć będziemy jak silna jest żądza władzy osób, które postawione są na stanowiskach decyzyjnych, ale również jak posiadanie władzy jest w stanie "zatruć" i skorumpować człowieka.


Tranzyt Plutona w Koziorożcu powoduje również "otwarcie oczu" mas ludzkich, na to jakie są prawdziwe motywacje rządów i osób siedzących na przysłowiowych "stołkach".


Zobaczymy na własne oczy jak silnie i za jaką cenę, chcą oni nadal utrzymywać swoją pozycję władzy. Prawdopodobnie będziemy również świadkami sytuacji w których, ci którzy do tej pory byli silni i wpływowi będą sami usuwać się w cień i zrzekać swoich pozycji.


Pluton w Koziorożcu na poziomie indywidualnym to również poszukiwanie spokoju w sobie i w tym, jak odczuwamy siebie samych (Rak - polaryzacja Koziorożca), to powrót do siebie, do swojej prawdziwej tożsamości, w przeciwieństwie do widzenia siebie poprzez pryzmat społeczny, czyli definiowania siebie poprzez wartości, jakie na obecny czas wyznacza nam społeczeństwo.


Musimy zdać sobie sprawę z tego, iż nie jesteśmy uniformem, mundurem czy też wykonywanym zawodem - jest to jedynie funkcja, jaką pełnimy, dlatego też nie możemy pokładać zupełnego poczucia bezpieczeństwa w identyfikowaniu się ze społeczną tożsamością, która w każdej chwili może się zmienić...


Polaryzacja społeczna, jaką wywołała pandemia ,na pewno obudziła w wielu osobach pracujących w służbie dla społeczeństwa (policjantach, lekarzach, politykach etc.) zweryfikowanie swoich ideałów i ambicji, względem partycypacji (czy też nie) w społeczeństwie. Inaczej mówiąc: porusza to w nas wewnętrzną introspekcję, osądzającą naszą indywidualną pozycję względem zmian, jakie obecnie zachodzą na świecie.


Tranzyt Plutona w Koziorożcu ukazuje nam również jak skorumpowany jest system finansowy pieniądza, który dosłownie zaprogramowany jest w taki sposób, aby tracił na swojej sile nabywczej. Wiele osób z pewnością dopiero teraz zrozumie, iż uczestniczymy w sztucznym świecie, w sztucznym wyścigu szczurów, którego nie da się wygrać.


O wiele silniej uwydatniają się również różnice między tym co mogą, a czego nie mogą poszczególne klasy społeczne. Jednym z celów inflacji, napędzanej przez banki centralne jest dosłownie wymazanie klasy średniej, lub też stworzenie z niej klasy niewolniczej, której o wiele trudniej będzie się wzbogacić, ponieważ postępująca inflacja uniemożliwia akumulację oszczędności i zasobów.


Konfrontacja


Znak Skorpiona, który odzwierciedla proces metamorfozy człowieka, jest również naturalnie skorelowany z sytuacjami w których to jesteśmy skonfrontowani ze swoimi ograniczeniami.


Konfrontacja ta może mieć różnoraką naturę, może to być konfrontacja na poziomie psychologicznym - np. ze swoją ciemną stroną, którą mamy zwyczaj ukrywać, lub też na poziomie emocjonalnym - np. poprzez kłótnię z bliskimi, wywołaną brakiem akceptacji różnorodności światopoglądowej.


Cokolwiek co stanowi naszą strefę komfortu, która w swojej naturze daje nam uczucie bezpieczeństwa i spokoju, prawdopodobnie zostanie poruszone w okresie tego tranzytu. Tego typu poruszenie zazwyczaj może być niespodziewane, ponieważ bardzo często sami nie zauważamy tego, iż tkwimy w życiowej konfiguracji, która nas ogranicza.


Bez działania Archetypu Skorpiona, nie moglibyśmy czuć w sobie siły i motywacji, która pomaga nam w spełnianiu swoich pragnień. Proces ewolucji jest nieuchrony, dlatego zamiast stawiania oporu w stosunku do tego co powinniśmy w sobie zmienić, co często wiąże się z dodatkowym wysiłkiem, powinniśmy nauczyć się współpracy z owym procesem. Najczęściej stawiamy jednak opór, ponieważ skorpioniczny impuls powoduje poruszenie tych struktur życiowych, które były zbytnio bezpieczne, a w rezultacie ograniczające. Tam, gdzie jest stagnacja i brak ruchu w życiu, tam gdzie nie ma elastyczności i "żywej esencji" - te sprawy dosłownie umierają skorpioniczną śmiercią, po to, aby na ich miejsce powstały nowe pragnienia i motywacje.


Przyroda i natura, a także obecny w nich cykl pór roku, obrazuje nam jedno z uniwersalnych praw, jakie panuje na Ziemi, prawo cyklu życia, którego częścią jest śmierć i utrata formy. Ponieważ człowiek i jego świadomość jest ograniczona formą, abyśmy mogli prawidłowo rozwijać się musimy przywyknąć do przemijalności życia, a także do kresu życia w fizycznej formie.Węzeł Północny w Znaku Byka

Oś Ewolucji jaką są Węzły Księżycowe, zawiera w sobie również podpowiedź, która może pomóc nam w łagodniejszym przebrnięciu przez obecny tranzyt.


Ponieważ Rahu i Ketu są zawsze w opozycji do siebie (tak samo jak, nasza nagromadzona przeszłość, ściera się z potencjalną przyszłością) świadome ukierunkowanie swoich sił i dodatkowa koncentracja na zagadnieniach dotyczących Archetypu Byka, jest w stanie pomóc nam ustabilizować wpływ Węzła Południowego, obecnego w Znaku Skorpiona.


Archetyp Byka oznacza więc iż dążyć będziemy do ustabilizowania swojego życia i budowania zaufania do siebie samych. Północny Węzeł Księżyca w Znaku Byka jest również wewnętrzną potrzebą wycofania się (archetyp żeński) do wewnątrz siebie, aby nawiązać dialog ze swoimi esencjonalnymi potrzebami, których zaspokojenie niezbędne jest do normalnego funkcjonowania.


Uczymy się tego, jak zminimalizować nasze oczekiwania i skupić na tym, co sami możemy zrobić, aby czuć komfort w życiu.


Wenus - władczyni Północnego Węzła Księżyca w Znaku Byka.


W trakcie tranzytu Węzłów Księżyca przez oś znaków Skorpion i Byk, warto będzie śledzić ruch Wenus. Jako władczyni Północnego Węzła w Znaku Byka, podróż Wenus po Zodiaku, a także to jakie aspekty będzie robić względem planet tranzytujących lub do tych z horoskopu urodzeniowego, pomoże nam zrozumieć jak możemy stać się bardziej samowystarczalni we wszelakich aspektach naszego życia.


Wenus włada nie tylko znakiem Byka, ale również znakiem Wagi, co oznacza, iż wkraczamy w czas, w którym to będziemy starać się przewartościować nasze relacje i fundamenty, na których są one zbudowane.


To co się również będzie zmieniać, to nasz wewnętrzny magnetyzm.


Bycza Wenus symbolizuje nasz wewnętrzny dialog, czyli to, jak traktujemy siebie samych i jak się do siebie samych odnosimy. Natura naszego wewnętrznego dialogu, jaki prowadzimy ze sobą, czyli to czy czujemy się wartościowo, czy też brakuje nam poczucia wartościowości, odbite jest w relacjach towarzyskich, jakimi się otaczamy. Osoby, które nas otaczają są bowiem wypadkową wartości jakimi sami kierujemy się we własnym życiu.


Czasami, silnie działający Archetyp Byka wiąże się z potrzebą odizolowania się od otoczenia. Dziać się tak może dlatego, ponieważ archetyp Byka to pierwszy receptywny (żeński) archetyp, który posiada nastawienie "do wewnątrz".


Skoro włada on naszym poczuciem samowystarczalności, izolacja potrzebna jest do tego, aby zidentyfikować co tak dokładnie jest nam potrzebne do czucia się bezpiecznie. Celowe odseparowanie się od innych na jakiś czas uaktywnia nasz "wewnętrzny wzrok" i możemy zlokalizować swoje esencjonalne potrzeby, te, które spełnić możemy jedynie my sami.


Warto więc będzie śledzić, w jakim znaku i jakie aspekty wykonywać będzie Wenus, aby móc lepiej nawigować przyszły czas.


Wartościowe relacje


Planeta Wenus posiada w astrologii podwójne władztwo: włada Archetypem Byka, ale również Archetypem Wagi.


Podwójne władztwo Wenus obrazuje nam naturalny mechanizm działania i nawiązywania relacji międzyludzkich.


Praktycznie większość zdrowych relacji, jakie posiadamy w życiu, zbudowane są na założeniu takim, iż spełniają one jakąś wewnętrzną potrzebę (Byk), której sami nie jesteśmy w stanie dostrzec lub zaspokoić. "Wagowa" Wenus umożliwia nam w rezultacie tworzenie relacji z osobami, z którymi nadajemy na "podobnych falach", czyli łączy nas podobny system wartości.


Tranzyt Rahu w Znaku Byka uaktywni w nas również silniejsze skoncentrowanie się na własnym systemie wartości, a to w rezultacie może zamieszać w sferze relacji towarzyskich . Jeżeli nasz wewnętrzny system wartości przechodzi zmianę (Wenus - władczyni Byka), ma to również odzwierciedlenie w relacjach, jakie tolerujemy, bądź też, jakich szukamy (Wenus - władczyni Wagi). Okres ten może być więc testem jakości relacji z przyjaciółmi i znajomymi.


Rahu w Znaku Byka jest również wskazówką, ażeby bardziej szanować swoje esencjonalne potrzeby, które są niezbędne do zachowania zdrowego samopoczucia.


Mniej, czasami znaczy więcej


Północny Węzeł Księżyca w Byku chce również zwrócić naszą uwagę na to co jest proste, przyziemne i nieskomplikowane. Będziemy bardziej skoncentrowani na tym co jest niezbędne, warto będzie również uzbroić się w nastawienie iż czasami mniej, znaczy więcej.


Piękno życia tkwi moim zdaniem w prostocie i małych szczegółach, których często nie zauważamy. Warto będzie praktykować w sobie wdzięczność i szacunek, do swojego ciała za to, że zostaliśmy nim obdarzeni, ale również do Ziemi, która jest dla człowieka szkołą, z której czerpie wiedze o sobie samym, ale i o innych.
Kolektywne znaczenie tranzytu Węzłów Księżyca w znakach Skorpiona i Byka.


Ekonomia i gospodarka


Uran w Znaku Byka (2018-2026)


Kolejnym tranzytem, który obecnie porusza ekonomię światową, jest trwający do 2026 roku tranzyt Urana w Znaku Byka.


Celem Urana, jest otworzenie kolektywu ludzkiego, na prawdziwe zrozumienie tego, co stanowi dla nas wartość:


czy są to pieniądze, które pożera (i nadal będzie) obecnie inflacja?