top of page
  • Zdjęcie autoraBartłomiej Sawicki

Wrzesień 2022. Prognoza astrologiczna. Część 1/2, (01.09-15.09).
Astrologiczny Rozkład Jazdy na:

Wrzesień 2022,

Część ½.


Początek miesiąca (1 września) rozpoczynamy aspektem sekstylu Marsa w Znaku Bliźniąt, z Jowiszem w Znaku Barana, który jest obecnie w retrogradacji. Aspekty Marsa i Jowisza reflektują w człowieku chęć partycypacji w społeczeństwie, a także chęć dołożenia swojej własnej cegiełki (Mars), w sferę społeczną (Jowisz). Sekstyl rosnący pomiędzy Marsem a Jowiszem jest inaczej potrzebą do spojrzenia w głąb siebie i zrewidowania swojego kierunku względem ciągle zmieniających się wpływów społeczeństwa. Aspekt sekstylu tego typu, to inaczej potrzeba wycofania się do swojego wnętrza, a także włożenia personalnego wysiłku w powrót do swojej własnej natury. Często sprzyja w tym świadome odłączenie się od wpływów świata zewnętrznego, aby zregenerować siebie i to co zaczęło się podczas ostatniej koniunkcji Jowisza z Marsem (29 maja 2022 r.)


3 września odbędzie się pierwsza z trzech opozycji Merkurego w Znaku Wagi, do Jowisza w Znaku Barana. Merkury podczas kolejnych dni wykona opozycję z Jowiszem trzy razy, za sprawą swojej retrogradacji w Znakach Wagi/Panny.


Para planetarna, jaką stanowi Jowisz i Merkury, dotyczy synchronizacji obydwu półkul mózgowych. Czasami mówi się, że istnieje walka pomiędzy logiką, a intuicją – obydwie planety obrazują, w jaki sposób rozwija się owa wzajemna relacja. Należy jednak zauważyć, iż ostatnie zdanie w tejże relacji ma jednak Jowisz (myślenie intuicyjne), ponieważ pochodzi ono z samego faktu, iż człowiek rodzący się na Ziemi, podlega wpierw Prawom Naturalnym (Uniwersalnym), z których to właśnie czerpiemy swoją intuicję. Merkury, jako planeta szybsza niż Jowisz, ukazuje nam, który ze sposobów odczytywania rzeczywistości ma obecnie przewagę.


Podczas gdy obydwie planety znajdują się w opozycji, często logika, którą w dużym stopniu determinuje świat dzielony z innymi, zaczyna przeciwstawiać się względem naszego personalnego sensu przeznaczenia, jakim jest Jowisz. Przyszła retrogradacja Merkurego, dotyczyć będzie rekalibracji własnego życia i celu, względem zmieniających się realiów. Warto jest zastanowić się nad sprawami, które dłużej nie mają dla nas sensu i nie pobudzają w nas poczucia wzrostu. W następnych tygodniach czekać nas może duże napięcie w sferze relacji, oczekiwań względem partnerów, a także problemów we wzajemnym „dogadywaniu się” z innymi.


5 września, planeta relacji Wenus wkroczy w Znak Panny i pozostanie tam do 29 września. Wenus jest obecnie planetą władającą Pół. Węzłem Księżyca (Znak Byka), pokazuje nam więc w jaki sposób możemy usprawnić nasz wewnętrzny dialog, który prowadzimy każdego dnia, sami ze sobą. Wenus od strony Znaku Byka dotyczy bowiem własnego systemu wartości, sensu samowystarczalności i doceniania własnego życia.


Tranzyt Wenus w Znaku Panny może spowodować silną samorefleksję względem ostatnich tygodnii, w których Wenus przebywała w Znaku Lwa. Naturalna progresja zodiakalnego impulsu życia z Archetypu Lwa, do Archetypu Panny, związana jest z koniecznością przebicia bańki lwiego Ego, w celu skorygowania go i poprawy. Inaczej mówiąc, często tranzyt planet ze Znaku Lwa, do Znaku Panny, wiąże się z wytworzeniem kryzysu wewnętrznego, który skłania nas do poprawienia czegoś w sobie i w swoim życiu – Archetyp Panny ma za zadanie skłonienie nas do spojrzenia na swoje życie poprzez lupę, aby poprawić te kwestie, które nie funkcjonują poprawnie. Możemy stać się bardziej samokrytyczni względem siebie, ale również ta sama skłonność do krytyki może odbić się na relacjach z innymi. Archetyp Panny ma tendencje do wywołania w człowieku poprzez feedback lub pewnego rodzaju kryzys świadomościowy (spowodowany tym iż Panna to archetyp mentalny, władany Merkurym) pokory, ponieważ jedynie z poziomu bycia pokornym możemy zauważyć co w naszym życiu jest dysfunkcyjne, co posiada zły wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie (Panna). Tranzyt Wenus w Pannie może być odczuwalny w postaci „przegrzania” się naszych sił mentalnych, które silnie skoncentrowane będą na tym co należy poprawić. Jednakże patrząc przez lupę na to co jest z pozoru „złe i niedoskonałe” zapominamy, iż perfekcja w życiu jest bardzo trudna do osiągnięcia, możemy jednak dążyć do niej w postaci działania metodą „małych kroków”, która często przypomina mi to jak funkcjonuje Archetyp Panny.


„Zakochać się w procesie” – to chyba właściwa afirmacja na nadchodzący tranzyt Wenus w Pannie, a także na retrogradację Merkurego w Znaku Wagi i Panny.


10 września czeka nas Pełnia Księżyca w Znaku Ryb, która odnosi się do Nowiu Księżyca w Znaku Panny, z dnia 27 sierpnia. Trzeba wspomnieć, iż ostatni Nów Księżyca ustawił się w ścisłej kwadraturze do Marsa, warto jest więc zreflektować się nad wszelkimi nowościami jakie pojawiły się od tamtego czasu.


Być może, ostatni Nów spotęgował w Twoim życiu sprawy dotyczące pracy, relacji ze współpracownikami, a także zdrowia i porządku dziennego. Obecność Marsa podczas ostatniej lunacji, wywołać mogła dodatkowe momentum do działania w tychże sprawach. W miarę rozwoju relacji soli-lunarnej do Pełni w Znaku Ryb, uczymy się tego aby posiadać w sobie zdrowe granice, czy też nauczyć się stawiać granicę względem nakładanych na nas obowiązków i oczekiwań.


Oś Znaków Panna-Ryby, uczy nas tego, iż „bycie perfekcyjnym” jest praktycznie stanem niemożliwym, z powodu tego, iż świat nieustannie dąży przed siebie i każdego dnia rzuca nam pod nogi kolejne wyzwania. Perfekcja insynuuje iż coś jest w stanie skończonym i nie musi dłużej rozwijać się, no bo skoro jest już perfekcyjne to nie ma sensu dalszej kontynuacji swojego rozwoju.


Pełnia w Rybach zachęci nas do tego abyśmy spowolnili i zachwycili się pięknem i prawdziwym sensem perfekcji, który obrazuje natura i przyroda. Natura i to jak zmienia się i znajduje swoją drogę wbrew przeciwnościom, odzwierciedla również proces, który dzieje się w człowieczym istnieniu.


Znak Ryb uczy nas również odnajdywania piękna w chaosie życia, a także wiary w to, iż nieprzewidywalność sytuacji, które nas spotyka posiada głębszy sens i cel, którym jest nasz personalny wzrost.


Dni wokół Pełni Księżyca, warto będzie spełnić na wycofaniu się w siebie, a także zaakceptowaniu spraw, które nie idą po naszej myśli – być może jest to ingerencja Wszechświata w nasze własne dobro, z którego jeszcze nie zdajemy sobie sprawy.


Tuż po Pełni w Znaku Ryb, 11 września, Merkury rozpocznie retrogradację w Znaku Wagi – kolejny znak do tego, aby spowolnić i skoncentrować się na swoich relacjach i oczekiwaniach, jakie mają w stosunku nas inni i vice versa.


Retrogradacja potrwa w sumie do końca września, a podczas niej, 23 września Merkury powróci ze Znaku Wagi, do Znaku Panny. Celem okresów retrogradacji Merkurego jest zawsze „poukładanie” swojego życia w logiczny sposób, zaobserwowanie co nie działa, co nie jest „dla nas”, co idzie nam „pod górkę”.


Z drugiej zaś strony przyszła retrogradacja Merkurego w Wadze ma w sobie duży potencjał do kreatywności, zawierania nowych znajomości i networkingu. Jest to czas, w którym dotychczasowe istniejące już problemy, poszukiwać będą nowych rozwiązań.


Tematem przewodnim tejże retrogradacji jest nastawienie się na obiektywne słuchanie innych, zrozumienie realiów innych niż swoje i nabrania obiektywności względem sfery relacji w jakiej się na co dzień obracamy. Problemy w relacjach są często spowodowane brakiem przejrzystości w komunikowaniu swoich potrzeb, a także w nie właściwym zrozumieniu oczekiwań, jakie mają wobec nas inni. Warto uzbroić się będzie w dodatkową cierpliwość względem innych, a także komunikować się do skutku, do momentu w którym obydwie strony relacji w całości zrozumieją swoją swoją pozycję.


Okres tej retrogradacji Merkurego może być również czasem, w którym pojawią się w naszym życiu nowe znajomości, a te, które już posiadamy mogą rozluźnić swoje więzi. Zastanówmy się przez ten czas co łączy nas z innymi – czy jest to prawdziwa przyjaźń, czy może jednak jedynie koleżeństwo.


Spokojnego września!

Pomyślności!


PS. Muszę podzielić się z Wami ostatnim muzycznym znaleziskiem... wybaczcie to jest silniejsze niż ja :)


327 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page