top of page
  • Zdjęcie autoraBartłomiej Sawicki

Wrzesień 2022. Prognoza astrologiczna. Część 2/2, (15.09.22-30.09.22).W drugą połowę września wkraczamy kwadraturą Marsa w Bliźniętach z Wenus w Znaku Panny (16 września). Obydwie planety władają rozwojem dynamiki relacji międzyludzkich, która jest w ciągłym procesie. Jest to kwadratura rosnąca, która symbolizuje tzw. „kryzys w akcji” (‘Dane Rudhyar’).


Tego typu moment w rozwoju relacji pary planetarnej Mars-Wenus, charakteryzuje się potrzebą dokonania wyborów czy też podjęcia decyzji w sferze relacji. Inaczej mówiąc, jest to aspekt, który powoduje, iż silniej odczuwać będziemy potrzebę zaznaczenia swojego indywidualnego podejścia do relacji towarzyskich/partnerskich. Naturą tego aspektu jest silniejsza asertywność i chęć powrotu do własnych „ustawień domyślnych” względem tego, jak zachować się w relacjach, kiedy tak naprawdę powinniśmy być bardziej płynni i elastyczni względem innych i zmieniającej się sfery socjalnej, w jakiej żyje każdy człowiek. Dlaczego „sfery”? Ponieważ każdy człowiek stanowi tzw. „Mniejszą Całość” (osoba-jednostka), która jest nierozłącznie połączona z „Większą Całością” (społeczeństwo-kolektyw).


Jedynie prawidłowe połączenie i zaakceptowanie funkcjonowania w dwóch sferach pozwala na umiarkowany rozwój danego człowieka.


Kwadratura ta odbędzie się w intelektualnych i nieustannie zmiennych energiach Bliźniąt (Mars) i Panny (Wenus). Wszechświat zachęca nas do przeanalizowania swoich wartości, potrzeb, a także sposobu ich zaspokajania, wciąż bowiem jesteśmy w trakcie retrogradacji Merkurego w znakach Wagi/Panny, która wzmacnia silne już obecnie samokrytyczne tendencje.


17 września czeka nas opozycja Słońca w Znaku Panny, z Neptunem w Znaku Ryb. Moment, w którym warto będzie rozsądnie dysponować swoją energią witalną, ponieważ idealizm płynący z obydwu archetypów tychże obiektów astrologicznych, jest często pozbawiony granic/formy. Dzień, w którym łatwo będzie zapomnieć gdzie leży granica, pomiędzy asercją własnego Ego/siły na innych, ale również vice versa – możemy okazać się bezsilni w stosunku do innych, przyjmując rolę męczennika i ofiary. Patrząc na ten aspekt z bardziej filozoficznego i pozytywnego punktu widzenia, warto będzie zreflektować się nad zasobami i przepływem sił witalnych w naszym życiu.


Czy prowadzimy styl życia, który szanuje nasze zasoby energetyczne?

Czy nasze ciało podtrzymuje płynącą przez nie świadomość?

Czy obecne realia, w jakich przyszło nam żyć, podtrzymują w nas naturalną kreatywność i życiowy wigor?


19 września Merkury w Znaku Wagi (Rx), wykona 2 z 3 opozycji do Jowisza w Znaku Barana (Rx). Obydwie planety tworzące rozwijającą się parę planetarną, są obecnie w retrogradacji, co przeważnie oznacza potrzebę rewizytacji i rekompozycji wszelkich problemów, czy też niepowodzeń, jakie mogły mieć miejsce w ostatnich tygodniach.


„Objawem” opozycji Merkurego z Jowiszem, jest często nadmierne porównywanie siebie do innych, porównywanie swojego światopoglądu ze światopoglądem bliskich i ogólna polaryzacja przeciwnych punktów widzenia. Możemy czuć sprzeczne impulsy – chęć izolacji społecznej, jeżeli nie czujemy porozumienia z bliskimi/partnerem, lub też zupełne zatonięcie w sferze relacji – obydwie dynamiki mogą być kłopotliwe, dlatego podczas trwającej do końca miesiąca retrogradacji Merkurego warto będzie uhonorować czas przeznaczony „na siebie” z tym przeznaczonym „dla innych”. Opozycja dziać się będzie kilka dni przed Nowiem w Znaku Wagi i cyklem księżycowym, który wprowadzi w nas w nowy rozdział dotyczący odnajdywania siebie samych, w relacjach jakimi się otaczamy.


23 września o poranku, Słońce obudzi nas już w tropikalnym Znaku Wagi. Rozpoczniemy więc nowy, aktywny sezon jesienny. Słońce wkraczające w tropikalny Znak Wagi, zawsze symbolizuje przejściową porę roku, jaką jest jesień. Szale Wagi symbolizują tutaj dzień, w którym pora dnia jest tak samo długa, jak pora nocy. Symbol Wagi symbolizuje również zachodzące za horyzontem Słońce, które wskazuje na to, iż dni coraz szybciej będą stawać się krótsze, a energia „nocy” powoli zacznie przejmować kontrolę nad rozwojem fauny i flory.


Tego samego dnia, 23 września Merkury poruszający się obecnie w retrogradacji, wkroczy z powrotem ze Znaku Wagi, w Znak Panny. Jego obecna retrogradacja w tych znakach może pomóc nam „naprawić” wszelkie nierówności związane z tym jak obcujemy w relacjach z innymi. Dzień ten może okazać się zwrotem akcji, wywołanym sytuacjami zmuszającymi nas do okazania się pokorą i skromnością. Merkury patrzący przez lupę superanalitycznej Panny sprawić może, iż raptownie skoncentrujemy się na tym, co wypadałoby w sobie poprawić. Czasami to otoczenie może dać nam do zrozumienia, czego w nas jest „za dużo” i co powinniśmy w sobie zmienić, aby zdrowo funkcjonować wraz z innymi.


Dzień później, 24 września odbędzie się opozycja Wenus w Znaku Panny, z Neptunem w Znaku Ryb, która swoim działaniem może zweryfikować rzeczywistość realiów relacji, w których żyjemy.


W sferze relacji towarzyskich, nierzadko idealizujemy partnera, wywyższając go, czy też widząc w nim/niej pewnego rodzaju „boskość”. Jest to o wiele głębsza dynamika psychologiczna, która w swoim sednie sprowadza się do nawiązania partnerstwa ze Źródłem/Bogiem/Wszechświatem. Często szukamy w partnerach „de facto” Boga/Bogini, jednakże w miarę rozwoju relacji i ukazania również tej negatywnej strony partnera, czar zaczyna pryskać. Kurtyna opada i mamy do czynienia z prawdziwą intymnością, którą jest moim zdaniem bycie przy drugiej osobie, również wtedy gdy przedstawieni jesteśmy jej ciemnej stronie. Opozycja Wenus z Neptunem ukazać może rzeczywistość na temat tej drugiej połówki w postaci pryśnięcia bańki idealizmu – raptem nawet najmniejsze szczegóły zaczynają irytować.


Z drugiej strony, opozycja ta ma również potencjał zwiększenia wrażliwości i wyczucia względem innych, obydwie planety władają bowiem uczuciem miłości – jeżeli partnera nie da się kochać w danym momencie, gdyż wszystko nas irytuje, spójrzmy na to jak pięknie jest być istotą jaką jest człowiek, której przyszło żyć na tak pięknej planecie. Poszerzmy swoje horyzonty o postrzeganie i szanowanie Życia w sposób holistyczny, w którym istnieje miejsce na różnorodność wszystkich istot.


25 września, tuż przed północą, odbędzie się Nów Księżyca w Znaku Wagi. Ten Nów odbędzie się w opozycji do Jowisza w Znaku Barana. Nów ten wprowadzi nas w drugą część cyklu rocznego, której celem jest wytworzenie w nas nowego podejścia do sfery socjo-kulturowej. Władana planetą Wenus, Waga uczy nas wartości i potrzeb, jakie posiadają inni, tym samym otwiera nas na różnorodność ludzkich doświadczeń i realiów.


Archetyp Wagi związany jest ze zwróceniem uwagi swojej świadomości na „innych”, poprzez porównanie realiów innych ludzi - na podstawie kontrastu uczymy się również tego co jest w nas samych unikalne.


Opozycja podczas Nowiu do Jowisza w Znaku Barana (Rx), może okazać się nie lada wyzwaniem, jeżeli chodzi o aktywne i obiektywne słuchanie innych. Czasami „słuchamy” innych jedynie filtrując ich komunikaty przez swój własny światopogląd, co nie do końca możemy nazwać aktywnym słuchaniem. Archetyp Wagi uczy nas tego, jak wyciszyć ważność siebie samego, a w zamian skupić się na rzeczywistości drugiego człowieka. Tylko w ten sposób możemy uczestniczyć w rozwoju dynamiki archetypu Wagi – poprzez obiektywność i otwartość na różnorodność. Patrzący wprost na Nów Księżyca Jowisz, w ognistym znaku Barana może pomóc nam w otwarciu się na innych – jego obecna retrogradacja zachęca nas bowiem do wzrostu poprzez nabranie nowych idei, nowych kontaktów, a w rezultacie na wewnętrzny wzrost, którego nie bylibyśmy w stanie rozwinąć, izolując się od innych.


26 września czeka nas ciekawa konfiguracja pomiędzy Archetypem Panny a Archetypem Koziorożca. W godzinach popołudniowych nastąpi koniunkcja Merkurego z Wenus w Znaku Panny, która ustawi się w trygonie z Plutonem w Znaku Koziorożca. To dzień, w którym łatwiej nam będzie wprowadzić w swoje życie zmiany lub też zrozumieć co takiego powinniśmy w sobie usprawnić. Koniunkcja Wenus z Merkurym w retrogradacji ma w sobie również pozytywną moc, jeżeli chodzi o poprawę życia i komunikacji z innymi. Porzucenie złych nawyków i wyrośnięcie z nich może być również tematyką ostatnich dni września. Merkury wraz z Wenus w Pannie mogą również dać nam przejrzystość myślową, a także umiejętność dyskryminacji i usunięcia z życia tego, co w nim przeszkadza i przerywa naturalny strumień energii życiowych. To chyba również dobry moment na porządki związane ze swoim ciałem i zdrowiem.


28 września czeka nas trygon Marsa w Znaku Bliźniąt wraz z Saturnem w Znaku Wodnika. Jeżeli pracowaliśmy do tej pory nad czymś i okazaliśmy się sumiennością i dyscypliną, może to być okres, w którym zbierzemy plony swoich przeszłych trudów.


Pomyślności!

195 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page