top of page
  • Zdjęcie autoraBartłomiej Sawicki

Saturn w retrogradacji.


Do października tego roku Saturn będzie przebywał w retrogradacji. Retrogradacja planety to inaczej widoczny na niebie pozorny ruch wsteczny. Planety są w ciągłym ruchu wokół Słońca, jednak z ziemskiego punktu widzenia, czasami możemy zaobserwować, że poruszają się w przeciwną stronę. Właśnie ten okres nazywamy retrogradacją planety. Saturn to planeta, która włada strukturą, organizacjami, administracją i wszelkiego rodzaju „granicą”. Ustanawia on normy i regulacje, czyli tzw. status quo, któremu podporządkowane jest około 70% obecnej populacji. Symbolizuje on również masę ludzi, którzy bez jakichkolwiek pytań akceptują to, co mówią politycy i rządy, a także media masowego przekazu. Saturn to właśnie masa ludzka, która znana być może również pod nazwą - „Maja”. W obecnych czasach archetyp Saturna i Koziorożca, odpowiada w pewnej części patriarchatowi– czyli rządom silną ręką i hierarchiom społecznym, jakie ukształtowały się w naszym społeczeństwie. Do końca października będziemy mogli zaobserwować masowe niezadowolenie z tego, co reprezentują bohaterzy polityczni i jak radzą sobie oni z powierzoną im odpowiedzialnością za losy swoich obywateli. W normalnym ruchu Saturna nasza ludzka, kolektywna świadomość ma mniejszą tendencję do tego, aby kwestionować przyjęte zasady, tradycje i normy. Dzieje się tak, ponieważ większy procent naszej ludzkości, jest w saturnicznym stadium świadomości, inaczej mówiąc – ich myślenie rzadko kiedy wykracza poza to, co jest społecznie akceptowane. Jest to spowodowane potrzebą bezpieczeństwa i poczucia przynależności do grupy. Jest to również normalne zjawisko. Gdy Saturn wchodzi w retrogradację dzieje się zmiana w świadomości. Mury więzienia poznawczego, w którym zostaliśmy narodzeni, zaczynają pękać. Sprawy, które wcześniej akceptowalibyśmy automatycznie, nie są już tak oczywiste. Zamiast „łykać” wszystkie informacje, tak jak jest nam to serwowane – zaczynamy podważać ich wiarygodność. Zamiast akceptować wszystko „jak leci”, zaczynamy zadawać sobie pytanie: „Czy aby na pewno, świat, który mnie otacza, jest tym, na który się przedstawia?”. „Czy klocki, z których zbudowałem sobie swoją rzeczywistość, są moje, czy są jedynie pożyczone?". Retrogradacja Saturna ma na celu wyrównać tempo ewolucyjne kolektywnej ludzkości. Mimo że każdy z nas ma poczucie wyjątkowości i na pierwszy rzut oka wygląda jakbyśmy byli odseparowani od innych, jesteśmy częścią większego organizmu, jakim jest ludzkość. Przez następne miesiące, warto jest wejść w zadumę i zastanowienie się nad kierunkiem swojego życia. Ponieważ Saturn włada strukturą społeczną, w jakiej żyjemy, podczas jego ruchu wstecznego, możemy zaobserwować, jak nasze własne indywidualne życie dostosowuje się do życia w społeczeństwie. Czy życie, które sobie zbudowałeś, podlega Twojemu autorytetowi, czy może włada Tobą autorytet zewnętrzny? Czy decyzje, które podejmujesz w życiu, są „Twoimi” decyzjami, czy może jedynie przedłużeniem tego, co akceptuje społeczeństwo? Te pytania celują bezpośrednio w miejsca, gdzie straciliśmy swoją autentyczność i niezależność. Nie pozwólmy na to, aby obłuda rządów i systemu, jaki sobie zbudowaliśmy, kierowała naszym losem. Każdy z nas jest niepowtarzalny, a także każdy z nas powinien mieć możliwość decydowania o sobie, samemu. Kwestionowanie statusu quo, jest konieczne w celu kolektywnego wzniesienia się naszej rasy. Ponieważ retrogradacja Saturna odbędzie się na przełomie Znaków Wodnika i Koziorożca, to z czego staramy wyzwolić się – to przestarzałe tradycje, normy i regulacje, które nie mają więcej sensu w swoim zastosowaniu. Władza patriarchalna miała swój czas, ale nie jest już dłużej antidotum na obecne czasy. Widzimy, jak wylewa się na powierzchnię obłuda i puste obietnice polityków i innych wpływowych ludzi, którzy poświęcili swoje życie na to, by ścigać się w wyścigu szczurów, w którym sami ustalili swoje zasady. Nie zapominajmy, że państwa i system rządzone są prawami ustalonymi przez człowieka. Jest to bardzo mylny autorytet, któremu się podporządkowujemy. Nie zapominajmy również że jesteśmy częścią większego systemu, który wykracza poza granice państw – jest nim Natura. Autorytetem Absolutnym jest i zawsze była Przyroda i Natura – gdy o niej zapomnimy i nie będziemy przestrzegać jej praw, marny nasz los... Myślcie za siebie! Pomyślności!

433 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Коментарі


bottom of page